Nelikime abejingi - padėkime

Užpaliečių Jūratės ir Eugenijaus Keraminų Šv. Teresės šeimyną ištiko didžiulė nelaimė – sudegė gyvenamasis namas ir visas turtas. Dvylika Šv. Teresės šeimynos vaikų liko be pastogės. Šeimynai reikalinga finansinė pagalba.
         Mieli bendruomenės nariai, nelikite abejingi kaimynų nelaimei, paaukokite pagal savo galimybes. Auką perduokite savo klasės auklėtojoms.
         Iš anksto nuoširdžiai dėkojame neabejingiems kito nelaimei ir padedantiems Šv. Teresės šeimynai.

Mokyklos direktorius Rimantas Žvirblis


Laisvės gynėjų dienos minėjimas

 

Informacija dėl šalčio

Vadovaujantis mokyklos ugdymo plano punktu 3.6, kai oro temperatūra yra 20 laipsnių šalčio ar žemesnė, į mokyklą gali neiti 1-5 kl. mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai - 6-10 kl. mokiniai. Jei mokyklinis autobusiukas dėl šalčio vėluos 15 min., mokiniai grįžta į namus.