MOKYKLOS VIZIJA

 

Demokratiška - moderni mokykla, atitinkanti šiuos kriterijus: aukšta ugdymo kokybė, modernizuotas ugdymo turinys, šiuolaikinės technologijos, formuojami pilietinės - informacinės visuomenės įgūdžiai, išlaikomas tautinis identitetas, individualizuojamas ugdymo turinys, geras mokyklos mikroklimatas, stipri mokyklos savivalda. Mokykla – vietos bendruomenės kultūros centras, su geru mokyklos mikroklimatu, saugia aplinka, propaguojanti sportą ir sveiką gyvenseną.

 

MOKYKLOS MISIJA

 

Vyžuonų pagrindinė mokykla teikia ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį, kokybišką ugdymą, organizuoja visiems prieinamą mokinių poreikius tenkinančią veiklą. Ugdo asmenybę, norinčią tobulėti visą gyvenimą.