Utenos raj. Užpalių gimnazijos Vyžuonų skyrius  nuo š.m. rugsėjo mėnesio dalyvauja Mokyklų mainų strateginės programos projekte Esasmus+ KA 2. Šiais projektais siekiama remti gerosios praktikos mainus tarp mokyklų, suteikti galimybę plėtoti mokymo metodus ir jais dalintis.

Šio tarptautinio projekto pavadinimas ,, Kodėl mes bendradarbiaujame''  nurodo svarbiausią tikslą – bendradarbiaujant dalintis gerąja patirtimi, skleisti žinią apie savo mokyklą, o svarbiausia -  sudaryti sąlygas kaimo mokyklų mokiniams aktyviai dalyvauti įvairiuose renginiuose, kūrybinėse veiklose, plėsti akiratį -  išvykti į užsienio šalis, ,, Visi turi vienodas galimybes mokytis:  ir kaimo, ir didmiesčio mokiniai''. –tokia yra vykdomo projekto tema.

 Projekto koordinatorius  - Ispanijos mokykla ( Ademuz), partneriai -  Bulgarijos mokykla (Kresna) ir Lietuvos mokykla: Užpalių gimnazijos Vyžuonų skyrius. Projekto trukmė -  12 mėnesių, taigi mokykla veiklas vykdys visus  2018 / 2019 mokslo metus. Projektą Lietuvoje koordinuoja direktorės pavaduotoja ugdymui R. Morozovienė ir anglų kalbos mokytoja I. Šinkūnienė. Projekto dalyviai  13-17 metų mokiniai. Vyks trys projekto dalyvių susitikimai: Ispanijoje, Bulgarijoje ir Lietuvoje.

Palinkėkime vieni kitiems  kūrybiškumo, žingeidumo ir gerų įspūdžių.