VYŽUONŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS KONSTITUCIJA


1. Mokiniui pavėlavus į pamoką, mokytojas gali paklausti atsakinėti mokinio tik iš užduotos temos.
2. 5 minutes po skambučio nepasirodžius mokytojui (jei jis nepranešė apie savo pavėlavimą) mokiniai gali išeiti iš pamokos.
3. Vieną dieną negali būti daugiau negu 2 kontroliniai darbai.
4. Mokinys negali pravardžiuoti, įžeidinėti mokytojų.
5. Per pamokas mokiniai privalo atidžiai sekti mokytojo aiškinimą, nesikalbėti, neužsiimti pašaliniais darbais.
6. Mokytojai neturėtų lyginti mokinių pagal mokymąsi.
7. Mokiniai ir mokytojai privalo saugoti mokyklos inventorių. Pastebėjus, kad gadinamas inventorius, reikalauti atlyginti padarytą žalą.
8. Mokytojai privalo gerbti mokinį, jo viešai neįžeidinėti, nešaukti ant jo. Jei mokinys nusikalto, bet nekreipia dėmesio į mokytojo pastabą, apie drausmės pažeidimą pranešti mokyklos vadovams ar tėvams.
9. Mokyklos salėje galima žaisti, treniruotis tik su sportine apranga.
10. Po pamokų prie kompiuterių leidžiami tik tie mokiniai, kurie laikosi mokinio taisyklių.
11. Valgykloje mokiniai turi užleisti mokytojus. O patys stoti į eilę.
12. Mokyklos ribose (klasėse, koridoriuose) negalima sėdėti ant palangių, taip pat atidaryti daugiau nei vieną langą. Per langą negalima keiktis, spjaudytis, pilstytis įvairiais skysčiais bei mėtyti šiukšles.
13. Mokyklos teritorijoje negalima mindžioti, laužyti ir kaip nors kitaip niokoti dekoratyvinių augalų, vejos.
14. Mokinys, prašydamas išleisti iš pamokų, privalo nurodyti nebuvimo priežastį. Jeigu žino prieš dieną apie nebuvimą, atneša tėvų prašymą.
15. Jaunesniems mokiniams negalima pravardžiuoti ar kitaip įžeidinėti vyresnių. Vyresniems kabinėtis prie mažesniųjų. Nukentėjusieji turi pasakyti mokyklos vadovams.
16. Negalima mosikuoti ar kitaip grasinti (nesvarbu juokais ar rimtai) aštriais ar kitais galinčiais sužeisti daiktais. 
17. Negalima plėšyti, aprašinėti ar kitaip gadinti fojė iš kabintų skelbimų, plakatų, knygų ir kilų daiktų.
18. Negalima lakstyti, vaikščioti koridoriais arti durų.
19. Mokinys, susitikęs mokytoją, turi pasisveikinti, o mokytojas atsakyti į pasveikinimą.
20. Mokykloje ir mokyklos teritorijoje rūkyti negalima.
21. Mokykloje ir mokyklos teritorijoje žaisti kortomis negalima.
22. Mokiniai ir mokytojai turi laikytis higienos taisyklių.

1999 04 27

Mokyklos konstituciją patvirtina:

Direktorius: Rimantas Žvirblis 
Mokyklos prezidentas: Regimantas Žukauskas 
Mokyklos tarybos pirmininkė: Irena Bražiūnienė

Klasių seniūnai:
V kl. Gintaras Petraitis
VI kl. Aistė Banevičiūtė
VII kl. Renata Jakutytė
VIII kl. Ramunė Maslauskaitė
IX kl. Albina Zaborskaitė
X kl. Jurgita Burokaitė
XI kl. Mindaugas Slapšinskas 
XII kl. Rasa Pigrovaitė