Utenos r.Vyžuonų pagrindinė mokykla 

BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS 2017-06-30 /Eurais/

1 MOKINIO KREPŠELIS K07 ASIGN.PLANAS GAUTA KASINĖS IŠLAIDOS
1 Darbo užmokestis 138800 80051,22 80051,22
2 Socialinio draudimo įmokos 42800 24679,94 24679,94
3 Transporto išlaikymas 300 154,83 154,83
4 Spaudiniai 1500 824,26 824,26
5 Kitos prekės 600 114,41 114,41
6 Komandiruotės      
7 Kvalifikacijos kėlimas 1000 663,86 663,86
8 Kitos paslaugos 700 55,05 55,05
9 Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimas     0
  Iš viso 185700 106543,57 106543,57
2 Savarankiškos funkcijos B07 ASIGN.PLANAS GAUTA KASINĖS IŠLAIDOS
1 Darbo užmokestis 74600,0 39098,63 39098,63
2 Socialinio draudimo įmokos 23000 12065,59 12065,59
3 Mityba 300 20,18 20,18
4 Medikamentai 200   0
5 Ryšių paslaugos 900 371,29 371,29
6 Transporto išlaikymas 2000 1832,33 1832,33
7 Apranga ir patalynė     0
8 Spaudiniai 100 8 8
9 Kitos prekės 2600 1623,65 1623,65
10 Ilgalaikio turto einamas remontas 700   0
11 Kvalifikacijos kėlimas 200 70 70
12 Komunalinės paslaugos 7700 5164,65 5164,65
13 Kitos paslaugos 2000 988,06 979,17
14 Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimas 0,0 0 0
  Iš viso 114300 61242,38 61233,49
3 Mokinių pavėžėjimas B07 ASIGN.PLANAS GAUTA KASINĖS IŠLAIDOS
1 Darbo užmokestis 6600,00 3224,65 3224,65
2 Socialinio draudimo įmokos 2000,00 999,02 999,02
3 Transporto išlaikymas 4300,00 2110,36 2110,36
  Iš viso 12900,00 6334,03 6334,03
4 Įstaigų veiklų vykdymas P07 ASIGN.PLANAS GAUTA KASINĖS IŠLAIDOS
1 Mityba 7000,00 3717,89 3717,89
2 Apranga ir patalynė      
3 Kitos prekės 300,00    
4 Komunalinės paslaugos 3600,00 2180,67 2180,67
5 Kitos paslaugos 100,00    
  Iš viso 11000,00 5898,56 5898,56
5 Įstaigų veiklų vykdymas R07 ASIGN.PLANAS GAUTA KASINĖS IŠLAIDOS
1 Kitos prekės 600,00 226,1 226,1
2 Apranga ir patalynė      
3 Komunalinės paslaugos 300,00 113,05 113,05
  Iš viso 900,00 339,15 339,15
6 Valst. lėšos Nemokamas mait. 10 ASIGN.PLANAS GAUTA KASINĖS IŠLAIDOS
1 Socialinio draudimo išmokos pinigais 3900,00 2102,04 2102,04
  Iš viso 3900,00 2102,04 2102,04