Utenos r. Vyžuonų pagrindinė mokykla

BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS 2016-12-31 /Eurais/ 

1 MOKINIO KREPŠELIS K07 ASIGN.PLANAS GAUTA KASINĖS IŠLAIDOS
1 Darbo užmokestis 129000 128978,49 128978,49
2 Socialinio draudimo įmokos 39900 39897,79 39897,79
3 Transporto išlaikymas 156 155,94 155,94
4 Spaudiniai 755 754,91 754,91
5 Kitos prekės 3047 3046,84 3046,84
6 Komandiruotės      
7 Kvalifikacijos kėlimas 416 414,11 414,11
8 Kitos paslaugos 126 125,12 125,12
9 Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimas     0
  Iš viso 173400 173373,2 173373,20
         
2 Savarankiškos funkcijos B07 ASIGN.PLANAS GAUTA KASINĖS IŠLAIDOS
1 Darbo užmokestis 71200,0 71184,85 71184,85
2 Socialinio draudimo įmokos 22800 21977,94 21977,94
3 Mityba 171 170,3 170,3
4 Medikamentai 213 212,35 212,35
5 Ryšių paslaugos 810 808,35 808,35
6 Transporto išlaikymas 1540 1538,27 1538,27
7 komandiruotpinigiai 12 11,4 11,4
8 Spaudiniai 8 8 8
9 Kitos prekės 5680 5680 5680
10 Ilgalaikio turto einamas remontas      
11 Kvalifikacijos kėlimas 230 229,63 229,63
12 Komunalinės paslaugos 6509 6508,35 6508,35
13 Kitos paslaugos 1927 1929,09 1929,09
14 Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimas 0,0    
  Iš viso 111100 110258,53 110258,53
         
3 Mokinių pavėžėjimas B07 ASIGN.PLANAS GAUTA KASINĖS IŠLAIDOS
1 Darbo užmokestis 6000,00 6000,00 6000,00
2 Socialinio draudimo įmokos 1900,00 1858,80 1858,80
3 Transporto išlaikymas 4300,00 4300 4300
  Iš viso 12200,00 12158,8 12158,8
         
4 Įstaigų veiklų vykdymas P07 ASIGN.PLANAS GAUTA KASINĖS IŠLAIDOS
1 Mityba 7020,00 6729,11 6729,11
2 Apranga ir patalynė 100,00 99,29 99,29
3 Kitos prekės 70,00    
4 Komunalinės paslaugos 4110,00 4248,45 4248,45
5 Kitos paslaugos      
  Iš viso 11300,00 11076,85 11076,85
         
5 Įstaigų veiklų vykdymas R07 ASIGN.PLANAS GAUTA KASINĖS IŠLAIDOS
1 Kitos prekės 600,00 441,32 441,32
2 Apranga ir patalynė      
3 Komunalinės paslaugos 300,00 214,18 214,18
  Iš viso 900,00 655,5 655,5
         
6 Valst. lėšos Nemokamas mait. 10 ASIGN.PLANAS GAUTA KASINĖS IŠLAIDOS
1 Socialinio draudimo išmokos pinigais 4143,32 4143,32 4143,32
  Iš viso 4143,32 4143,32 4143,32