Utenos r. Vyžuonų pagrindinė mokykla

BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS 2016-09-30 /Eurais/ 

1 MOKINIO KREPŠELIS K07 ASIGN.PLANAS GAUTA KASINĖS IŠLAIDOS
1 Darbo užmokestis 124600 82833,74 82833,74
2 Socialinio draudimo įmokos 38600 25309,12 25309,12
3 Transporto išlaikymas 300 132,95 132,95
4 Spaudiniai 580 541,41 541,41
5 Kitos prekės 290 169,04 169,04
6 Komandiruotės      
7 Kvalifikacijos kėlimas 500 280,07 280,07
8 Kitos paslaugos 130 85,08 85,08
9 Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimas     0
  Iš viso 165000 109351,41 109351,41
         
2 Savarankiškos funkcijos B07 ASIGN.PLANAS GAUTA KASINĖS IŠLAIDOS
1 Darbo užmokestis 70500,0 48253,48 48253,48
2 Socialinio draudimo įmokos 21800 14814,09 14814,09
3 Mityba 300 135,07 135,07
4 Medikamentai 200 5,21 5,21
5 Ryšių paslaugos 900 563,31 563,31
6 Transporto išlaikymas 1600 1102,4 1102,4
7 Apranga ir patalynė      
8 Spaudiniai 100 8 8
9 Kitos prekės 3810 3771,41 3771,41
10 Ilgalaikio turto einamas remontas 200    
11 Kvalifikacijos kėlimas 20 65 65
12 Komunalinės paslaugos 8290 4110,37 4110,37
13 Kitos paslaugos 1680 1624 1624
14 Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimas 0,0    
  Iš viso 109400 74452,36 74452,36
         
3 Mokinių pavėžėjimas B07 ASIGN.PLANAS GAUTA KASINĖS IŠLAIDOS
1 Darbo užmokestis 6000,00 3972,89 3972,89
2 Socialinio draudimo įmokos 1900,00 1230,80 1230,80
3 Transporto išlaikymas 4300,00 2196,27 2196,27
  Iš viso 12200,00 7399,96 7399,96
         
4 Įstaigų veiklų vykdymas P07 ASIGN.PLANAS GAUTA KASINĖS IŠLAIDOS
1 Mityba 4370,00 3339,31 3339,31
2 Apranga ir patalynė 100,00    
3 Kitos prekės 100,00 26,25 26,25
4 Komunalinės paslaugos 3730,00 2928,19 2928,19
5 Kitos paslaugos      
  Iš viso 8300,00 6293,75 6293,75
         
5 Įstaigų veiklų vykdymas R07 ASIGN.PLANAS GAUTA KASINĖS IŠLAIDOS
1 Kitos prekės 640,00 358,55 358,55
2 Apranga ir patalynė      
3 Komunalinės paslaugos 260,00 26,01 26,01
  Iš viso 900,00 384,56 384,56
         
6 Valst. lėšos Nemokamas mait. 10 ASIGN.PLANAS GAUTA KASINĖS IŠLAIDOS
1 Socialinio draudimo išmokos pinigais 5300,00 2376,78 2376,78
  Iš viso 5300,00 2376,78 2376,78