Utenos r. Vyžuonų pagrindinė mokykla

BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS 2016-06-30 /Eurais/

1 MOKINIO KREPŠELIS K07 ASIGN.PLANAS GAUTA KASINĖS IŠLAIDOS
1 Darbo užmokestis 81500 73401,07 73401,07
2 Socialinio draudimo įmokos 26000 22685,11 22685,11
3 Transporto išlaikymas 200 132,95 132,95
4 Spaudiniai 500 475,73 475,73
5 Kitos prekės 200 108,74 108,74
6 Komandiruotės      
7 Kvalifikacijos kėlimas 200 280,07 280,07
8 Kitos paslaugos   55,05 55,05
9 Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimas     0
  Iš viso 108600 97138,72 97138,72
         
2 Savarankiškos funkcijos B07 ASIGN.PLANAS GAUTA KASINĖS IŠLAIDOS
1 Darbo užmokestis 39500,0 37005,47 37005,47
2 Socialinio draudimo įmokos 11900 11452,7 11452,7
3 Mityba 200 72,53 72,53
4 Medikamentai 100 5,21 5,21
5 Ryšių paslaugos 400 371,87 371,87
6 Transporto išlaikymas 500 500 500
7 Apranga ir patalynė      
8 Spaudiniai 100 8 8
9 Kitos prekės 2600 2564,71 2564,71
10 Ilgalaikio turto einamas remontas 100    
11 Kvalifikacijos kėlimas 100 65 65
12 Komunalinės paslaugos 4000 3972,48 3972,48
13 Kitos paslaugos 700 1173,77 1173,77
14 Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimas 0,0    
  Iš viso 60200 57191,74 57191,74
         
3 Mokinių pavėžėjimas B07 ASIGN.PLANAS GAUTA KASINĖS IŠLAIDOS
1 Darbo užmokestis 3200,00 3189,5 3189,5
2 Socialinio draudimo įmokos 1100,00 988,09 988,09
3 Transporto išlaikymas 2600,00 2196,27 2196,27
  Iš viso 6900,00 6373,83 6373,83
         
4 Įstaigų veiklų vykdymas P07 ASIGN.PLANAS GAUTA KASINĖS IŠLAIDOS
1 Mityba 3500,00 2752,29 2752,29
2 Apranga ir patalynė      
3 Kitos prekės      
4 Komunalinės paslaugos 2400,00 2325,81 2325,81
5 Kitos paslaugos 100,00    
  Iš viso 6000,00 5078,1 5078,1
         
5 Įstaigų veiklų vykdymas R07 ASIGN.PLANAS GAUTA KASINĖS IŠLAIDOS
1 Kitos prekės 300,00 254,92 254,92
2 Apranga ir patalynė      
3 Komunalinės paslaugos 100,00 30,08 30,08
  Iš viso 400,00 285 285
         
6 Valst. lėšos Nemokamas mait. 10 ASIGN.PLANAS GAUTA KASINĖS IŠLAIDOS
1 Socialinio draudimo išmokos pinigais 3100,00 2376,78 2376,78
  Iš viso 3100,00 2376,78 2376,78