BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS 2016-03-31 /Eurais/

1 MOKINIO KREPŠELIS K07 ASIGN.PLANAS GAUTA KASINĖS IŠLAIDOS
1 Darbo užmokestis 21200 21453,34 21453,34
2 Socialinio draudimo įmokos 6700 6316,05 6316,05
3 Transporto išlaikymas 100   0,00
4 Spaudiniai     0
5 Kitos prekės 100 20,17 20,17
6 Komandiruotės      
7 Kvalifikacijos kėlimas 100 65,17 65,17
8 Kitos paslaugos     0
9 Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimas     0
  Iš viso 28200 27854,73 27854,73
         
2 Savarankiškos funkcijos B07 ASIGN.PLANAS GAUTA KASINĖS IŠLAIDOS
1 Darbo užmokestis 13000,0 12838,41 12838,41
2 Socialinio draudimo įmokos 4100 3868,93 3868,93
3 Mityba 100 19,42 19,42
4 Medikamentai      
5 Ryšių paslaugos 300 142,43 142,43
6 Transporto išlaikymas 200 200 200
7 Apranga ir patalynė      
8 Spaudiniai 100 8 8
9 Kitos prekės 400 397,95 397,95
10 Ilgalaikio turto einamas remontas 100    
11 Kvalifikacijos kėlimas 100 65 65
12 Komunalinės paslaugos 3000 2892 2892
13 Kitos paslaugos 500 494 494
14 Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimas 0,0 0 0
  Iš viso 21900 20926,14 20926,14
         
3 Mokinių pavėžėjimas B07 ASIGN.PLANAS GAUTA KASINĖS IŠLAIDOS
1 Darbo užmokestis 1100,00 1001,1 1001,1
2 Socialinio draudimo įmokos 400,00 310,14 310,14
3 Transporto išlaikymas 1100,00 789,81 789,81
  Iš viso 2557,00 2101,05 2101,05
         
4 Įstaigų veiklų vykdymas P07 ASIGN.PLANAS GAUTA KASINĖS IŠLAIDOS
1 Mityba 2000,00 980,32 980,32
2 Apranga ir patalynė      
3 Kitos prekės      
4 Komunalinės paslaugos 1100,00 1099,87 1099,87
5 Kitos paslaugos      
  Iš viso 2310,00 2080,19 2080,19
         
5 Įstaigų veiklų vykdymas R07 ASIGN.PLANAS GAUTA KASINĖS IŠLAIDOS
1 Kitos prekės 100,00 62,7 62,7
2 Apranga ir patalynė      
3 Komunalinės paslaugos      
  Iš viso 100,00 62,7 62,7
         
6 Valst. lėšos Nemokamas mait. 10 ASIGN.PLANAS GAUTA KASINĖS IŠLAIDOS
1 Socialinio draudimo išmokos pinigais 1600,00 873,43 873,43
  Iš viso 1600,00 873,43 873,43