BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS 2015-06-30 /Eurais/

1 MOKINIO KREPŠELIS K07 ASIGN.PLANAS GAUTA KASINĖS IŠLAIDOS
1 Darbo užmokestis 79956,00 70992,55 70992,55
2 Socialinio draudimo įmokos 24771,00 21959,07 21959,07
3 Transporto išlaikymas 320,00 234,98 234,98
4 Spaudiniai 585,00    
5 Kitos prekės 300,00 5,63 5,63
6 Komandiruotės      
7 Kvalifikacijos kėlimas 400,00 215,14 215,14
8 Kitos paslaugos 200,00 163,14 163,14
9 Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimas 0,00 0 0
  Iš viso 106532,00 93570,51 93570,51
         
2 Savarankiškos funkcijos B07 ASIGN.PLANAS GAUTA KASINĖS IŠLAIDOS
1 Darbo užmokestis 38000,00 29951,26 29951,26
2 Socialinio draudimo įmokos 11772,00 9212,61 9212,61
3 Mityba 200,00 160,54 160,54
4 Medikamentai      
5 Ryšių paslaugos 360,00 328,72 328,72
6 Transporto išlaikymas 450,00 387,86 387,86
7 Apranga ir patalynė      
8 Spaudiniai 30,00 8,72 8,72
9 Kitos prekės 700,00 695,18 695,18
10 Ilgalaikio turto einamas remontas 400,00    
11 Kvalifikacijos kėlimas 80,00 72,21 72,21
12 Komunalinės paslaugos 5000,00 3467,00 3467,00
13 Kitos paslaugos 895,00 464,16 464,16
14 Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimas 0,00 0,00 0
  Iš viso 57887,00 44748,26 44748,26
         
3 Saviv. biudžetas /projekto vykdymui/ ASIGN.PLANAS GAUTA KASINĖS IŠLAIDOS
1 Ilgalaikio turto einamas remontas 9267,00 7705,69 7705,69
2 Kitos paslaugos 869,00    
3 Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimas 1055,00 1053,78 1053,78
  Iš viso 11191,00 8759,47 8759,47
         
4 Mokinių pavėžėjimas B07 ASIGN.PLANAS GAUTA KASINĖS IŠLAIDOS
1 Darbo užmokestis 3490,00 3267,35 3267,35
2 Socialinio draudimo įmokos 1081,00 1012,26 1012,26
3 Transporto išlaikymas 2800,00 2791,63 2791,63
  Iš viso 7371,00 7071,24 7071,24
         
5 Įstaigų veiklų vykdymas P07 ASIGN.PLANAS GAUTA KASINĖS IŠLAIDOS
1 Mityba 2750,00 2750,00 2750,00
2 Apranga ir patalynė 50,00    
3 Kitos prekės 50,00 3,40 3,40
4 Ilgalaikio turto einamas remontas 130,00    
5 Komunalinės paslaugos 1870,00 1666,23 1666,23
6 Kitos paslaugos 40,00 15,00 15,00
  Iš viso 4890,00 4434,63 4434,63
         
6 Įstaigų veiklų vykdymas R07 ASIGN.PLANAS GAUTA KASINĖS IŠLAIDOS
1 Kitos prekės 386,00 99,39 99,39
2 Apranga ir patalynė 70,00 37,94 37,94
3 Komunalinės paslaugos 122,00 0 0
  Iš viso 578,00 137,33 137,33
         
7 Valst. lėšos Nemokamas mait. 10 ASIGN.PLANAS GAUTA KASINĖS IŠLAIDOS
1 Socialinio draudimo išmokos pinigais 4800,00 3137,54 3137,54
  Iš viso 4800,00 3137,54 3137,54