BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMAS 2014-12-31 /tūkst.Lt./
1 MOKINIO KREPŠELIS programa 07,funkc. 09.02.01.01 Asign.K ASIGN.PLANAS GAUTA KASINĖS IŠLAIDOS
1 Darbo užmokestis   458,4 458,4 458,4
2 Socialinio draudimo įmokos   141,9 141,8 141,8
3 Transporto išlaikymas   1,2 1,2 1,2
4 Spaudiniai   1,6 1,6 1,6
5 Kitos prekės   4,8 4,8 4,8
6 Komandiruotės   0,1 0,1 0,1
7 Kvalifikacijos kėlimas   1,6 1,5 1,5
8 Kitos paslaugos   1 1 1
9 Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimas   0 0 0
  Iš viso   610,6 610,4 610,4
           
2 Apyvartos lėšos programa 07,funkc. 09.02.01.01 Asign.A ASIGN.PLANAS GAUTA KASINĖS IŠLAIDOS
1 Socialinio draudimo įmokos   6,3 6,3 6,3
  Iš viso   6,3 6,3 6,3
           
3 Savarankiškos funkcijos programa 07,funkc.09.02.01.01 Asign.B ASIGN.PLANAS GAUTA KASINĖS IŠLAIDOS
1 Darbo užmokestis   201,9 200 200
2 Socialinio draudimo įmokos   62,6 61,8 61,8
3 Mityba   1,1 1 1
4 Medikamentai   0,6 0,5 0,5
5 Ryšių paslaugos   2,6 2,6 2,6
6 Transporto išlaikymas   2,5 2,5 2,5
7 Apranga ir patalynė   0,1 0,1 0,1
8 Spaudiniai   0,2 0,1 0,1
9 Kitos prekės   16,3 16,3 16,3
10 Ilgalaikio turto einamas remontas   2,8 2,7 2,7
11 Kvalifikacijos kėlimas   0,3 0,3 0,3
12 Komunalinės paslaugos   37,9 37,9 37,9
13 Kitos paslaugos   3,5 3,4 3,4
14 Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimas   0,0 0 0
  Iš viso   332,4 329,2 329,2
           
4 Mokinių pavėžėjimas programa 07,funkc.09.06.01.01 Asign.B ASIGN.PLANAS GAUTA KASINĖS IŠLAIDOS
1 Darbo užmokestis   16,1 16,1 16,1
2 Socialinio draudimo įmokos   5 5 5
3 Transporto išlaikymas   16 16 16
  Iš viso   37,1 37,1 37,1
           
5 Įstaigų veiklų vykdymas programa 07,funkc.09.02.01.01 Asign.P ASIGN.PLANAS GAUTA KASINĖS IŠLAIDOS
1 Mityba   14,8 13,4 13,4
2 Kitos prekės   0,5 0,4 0,4
3 Komunalinės paslaugos   8,7 8,3 8,3
4 Kitos paslaugos   0,1 0,1 0,1
  Iš viso   24,1 22,2 22,2
           
6 Įstaigų veiklų vykdymas programa 07, funkc.09.02.01.01 Asign.R ASIGN.PLANAS GAUTA KASINĖS IŠLAIDOS
1 Kitos prekės   2,3 2,3 2,3
2 Komunalinės paslaugos   0,7 0,7 0,7
  Iš viso   3,0 3,0 3,0
           
7 Bendrosios dotacijos komp. programa 07,funkc.09.02.01.01 Asign.T ASIGN.PLANAS GAUTA KASINĖS IŠLAIDOS
1 Darbo užmokestis   5,2 5,2 5,2
2 Socialinio draudimo įmokos   1,6 1,6 1,6
  Iš viso   6,8 6,8 6,8
           
8 Kultūrinės veiklos finansavimas progr.08,funkcija 08.1.2.04 Asign.B ASIGN.PLANAS GAUTA KASINĖS IŠLAIDOS
 1 Transporto išlaikymas   0,8 0,8 0,8
  Iš viso   0,8 0,8 0,8
           
9 Deleg. funkc. - Viešieji darbai programa 10,funkc.04.01.02.01 Asign.D ASIGN.PLANAS GAUTA KASINĖS IŠLAIDOS
1 Darbo užmokestis   2,4 2,4 2,4
2 Socialinio draudimo įmokos   0,8 0,7 0,7
3 Kitos prekės   0,2 0,2 0,2
  Iš viso   3,4 3,3 3,3
           
10 Nemokamas mok.maitinimas progr.10,funkc.10.04.01.40 Asign.D ASIGN.PLANAS GAUTA KASINĖS IŠLAIDOS
1 Socialinė parama   23,1 23 23
  Iš viso   23,1 23 23