BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS 2014-09-30 /tūkst.Lt./

1 MOKINIO KREPŠELIS K07 ASIGN.PLANAS  | GAUTA  | KASINĖS IŠLAIDOS
1 Darbo užmokestis 352,3 317,6 317,6
2 Socialinio draudimo įmokos 100,8 96,8 96,8
3 Transporto išlaikymas 1,5 1,0 1,0
4 Spaudiniai 2,8  1,6  1,6 
5 Kitos prekės 2,6 1,3 1,3
6 Komandiruotės 0,2 0,1 0,1
7 Kvalifikacijos kėlimas 2,0 0,5 0,5
8 Kitos paslaugos 1,4 0,6 0,6
9 Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimas 0 0 0
  Iš viso 436,6 419,5 419,5
2 Apyvartos lėšos A07 ASIGN.PLANAS GAUTA KASINĖS IŠLAIDOS
1 Socialinio draudimo įmokos 6,3 6,3 6,3
  Iš viso 6,3 6,3 6,3
3 Savarankiškos funkcijos B07 ASIGN.PLANAS GAUTA KASINĖS IŠLAIDOS
1 Darbo užmokestis 160,0 137,4 137,4
2 Socialinio draudimo įmokos 49,6 42,0 42,0
3 Mityba 0,9 0,6 0,6
4 Medikamentai 0,2    
5 Ryšių paslaugos 1,8 1,7 1,7
6 Transporto išlaikymas 2,4 2,1 2,1
7 Apranga ir patalynė 0,1 0,1 0,1
8 Spaudiniai 0,4 0,1  0,1 
9 Kitos prekės 8,5 6,3 6,3
10 Ilgalaikio turto einamas remontas 1,5 1,1 1,1 
11 Kvalifikacijos kėlimas 0,5    
12 Komunalinės paslaugos 40,0 18,5 18,5
13 Kitos paslaugos 2,6 2,2 2,2
14 Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimas 0,0 0 0
  Iš viso 268,5 212,1 212,1
4 Mokinių pavėžėjimas B07 ASIGN.PLANAS GAUTA KASINĖS IŠLAIDOS
1 Darbo užmokestis 11,1 11,0 11,1
2 Socialinio draudimo įmokos 3,5 3,4 3,4
3 Transporto išlaikymas 11,5 9,5 9,5
  Iš viso 26,1 23,9 23,9
5 Įstaigų veiklų vykdymas P07 ASIGN.PLANAS GAUTA KASINĖS IŠLAIDOS
1 Mityba 11,5 8,4 8,4
2 Kitos prekės 0,3     
3 Ilgalaikio turto einamas remontas 0,3    
4 Komunalinės paslaugos 5,2 4,7 4,7
5 Kitos paslaugos 0,2 0,1 0,1
  Iš viso 17,5 13,2 13,2
6 Įstaigų veiklų vykdymas R07 ASIGN.PLANAS GAUTA KASINĖS IŠLAIDOS
1 Kitos prekės 0,9 0,7 0,7
1 Komunalinės paslaugos 0,5 0,1 0,1
  Iš viso 1,4 0,8 0,8
7 Deleg. funkcijos - Viešieji darbai 10 ASIGN.PLANAS GAUTA KASINĖS IŠLAIDOS
1 Darbo užmokestis 2,4  2,4  2,4 
2 Socialinio draudimo įmokos 0,8  0,7  0,7 
3 kitos prekės 0,2  0,2  0,2 
  Iš viso 3,4  3,3  3,3 
8 Valst. lėšos Nemokamas maitinimas10 ASIGN.PLANAS GAUTA KASINĖS IŠLAIDOS
1 Socialinė parama 18,6 15,2 15,2
  Iš viso 18,6 15,2 15,2