BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS 2014-06-31 /tūkst.Lt./

1 MOKINIO KREPŠELIS K07 ASIGN.PLANAS  | GAUTA  | KASINĖS IŠLAIDOS
1 Darbo užmokestis 298,1 288,5 288,5
2 Socialinio draudimo įmokos 92,3 89,2 89,2
3 Transporto išlaikymas 1,2 0,9 0,9
4 Spaudiniai 2,8     
5 Kitos prekės 1,6 0,5 0,5
6 Komandiruotės 0,1 0,1 0,1
7 Kvalifikacijos kėlimas 2,0 0,6 0,6
8 Kitos paslaugos 0,9 0,3 0,3
9 Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimas 0 0 0
  Iš viso 399 380,1 380,1
2 Apyvartos lėšos A07 ASIGN.PLANAS GAUTA KASINĖS IŠLAIDOS
1 Socialinio draudimo įmokos 6,3 6,3 6,3
  Iš viso 6,3 6,3 6,3
3 Savarankiškos funkcijos B07 ASIGN.PLANAS GAUTA KASINĖS IŠLAIDOS
1 Darbo užmokestis 130,0 109 109
2 Socialinio draudimo įmokos 40,3 33,7 33,7
3 Mityba 0,9 0,6 0,6
4 Medikamentai 0,2    
5 Ryšių paslaugos 1,2 1,0 1,0
6 Transporto išlaikymas 1,7 1,5 1,5
7 Apranga ir patalynė 0,1 0,1 0,1
8 Spaudiniai 0,4    
9 Kitos prekės 2,5 2,5 2,5
10 Ilgalaikio turto einamas remontas 1,5 0,2 0,2 
11 Kvalifikacijos kėlimas 0,3    
12 Komunalinės paslaugos 20,0 17,4 17,4
13 Kitos paslaugos 1,6 0,9 0,9
14 Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimas 0,0 0 0
  Iš viso 200,7 166,9 166,9
4 Mokinių pavėžėjimas B07 ASIGN.PLANAS GAUTA KASINĖS IŠLAIDOS
1 Darbo užmokestis 9,5 8,2 8,2
2 Socialinio draudimo įmokos 3,0 2,6 2,6
3 Transporto išlaikymas 9,5 7,3 7,3
  Iš viso 22 18,1 18,1
5 Įstaigų veiklų vykdymas P07 ASIGN.PLANAS GAUTA KASINĖS IŠLAIDOS
1 Mityba 9,0 6,1 6,1
2 Kitos prekės      
3 Ilgalaikio turto einamas remontas 0,3    
4 Komunalinės paslaugos 4,2 3,4 3,4
5 Kitos paslaugos 0,2 0,1 0,1
  Iš viso 13,7 9,6 9,6
6 Įstaigų veiklų vykdymas R07 ASIGN.PLANAS GAUTA KASINĖS IŠLAIDOS
1 Kitos prekės 0,8 0,6 0,6
1 Komunalinės paslaugos 0,5 0,1 0,1
  Iš viso 1,3 0,7 0,7
7 Deleg. funkcijos - Viešieji darbai 10 ASIGN.PLANAS GAUTA KASINĖS IŠLAIDOS
1 Darbo užmokestis 0,9     
2 Socialinio draudimo įmokos 0,3     
3 kitos prekės      
  Iš viso 1,2     
8 Valst. lėšos Nemokamas maitinimas10 ASIGN.PLANAS GAUTA KASINĖS IŠLAIDOS
1 Socialinė parama 18,6 15,2 15,2
  Iš viso 18,6 15,2 15,2