BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS 2012-06-30 /tūkst.Lt./

1 MOKINIO KREPŠELIS K09 ASIGN.PLANAS  | GAUTA  | KASINĖS IŠLAIDOS
1 Darbo užmokestis 258,3 248.7 248.7
2 Socialinio draudimo įmokos 80 76,8 76,8
3 Spaudiniai 2,0 0,6 0,6
4 Kitos prekės 0,3 0,1 0,1
5 Kvalifikacijos kėlimas 0,6 0,3 0,3
6 Kitos paslaugos 0,8 0,7 0,7
7 Darbdavių socialinė parama 0,6 0,2 0,2
8 Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimas 0 0 0

Iš viso 342,6 327,4 327,4
2 Savarankiškos funkcijos B09 ASIGN.PLANAS GAUTA KASINĖS IŠLAIDOS
1 Darbo užmokestis 105,9 82,5 82,5
2 Socialinio draudimo įmokos 32,8 25,1 25,1
3 Mityba 0,6 0,5 0,5
4 Medikamentai 0,3 0 0
5 Ryšių paslaugos 1,0 1,0 1,0
6 Transporto išlaikymas 1,0 0,9 0,9
7 Spaudiniai 0,2 0 0
8 Kitos prekės 2,3 1,9 1,9
9 Ilgalaikio turto einamas remontas 1,2 0,2 0,2
10 Kvalifikacijos kėlimas 0,3 0,2 0,2
11 Komunalinės paslaugos 20,4 18 18
12 Kitos paslaugos 1,7 0,6 0,6
13 Darbdavių socialinė parama 3,0 2,5 2,5
14 Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimas 0 0 0

Iš viso 170,7 133,4 133,4
3 Mokinių pavėžėjimas B09 ASIGN.PLANAS GAUTA KASINĖS IŠLAIDOS
1 Darbo užmokestis 5,8 4,1 4,1
2 Socialinio draudimo įmokos 1,8 1,3 1,3
3 Transporto išlaikymas 8,0 6,3 6,3

Iš viso 15,6 11,7 11,7
4 Įstaigų veiklų vykdymas P14 ASIGN.PLANAS GAUTA KASINĖS IŠLAIDOS
1 Mityba 8,0 6,8 6,8

2

Komunalinės paslaugos 1,6 0,8 0,8

Iš viso 9,6 7,6 6,6
5 Įstaigų veiklų vykdymas R14 ASIGN.PLANAS GAUTA KASINĖS IŠLAIDOS
1 Mityba 1,3 0,4 0,4
2 Kitos prekės 1,6
3 Komunalinės paslaugos 0,2 0,2 0,2

Iš viso 3,1 0,6 0,6
6 Deleg. funkc. - Viešieji darbai 04 ASIGN.PLANAS GAUTA KASINĖS IŠLAIDOS
1 Mityba 0,9
2 Socialinio draudimo įmokos 0,3
3 Kitos prekės 0,1

Iš viso 1,3
7 Valst. lėšos Nemokamas mait.13  | ASIGN.PLANAS GAUTA KASINĖS IŠLAIDOS
1 Socialinė parama 17 14,8 14,8

Iš viso 17 14,8 14,8