PATVIRTINTA
Utenos r. Vyžuonų pagrindinės mokyklos
direktoriaus 2012 m. kovo 13 d.
įsakymu Nr.V- 12

 

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS 2012 m.

Eil. Nr.

Prekės, kodas pagal BVPŽ

Prekės pavadinimas

Planuojamo viešojo pirkimo vertė (Lt be PVM)

Numatomas pirkimo būdas

Sutarties trukmė (mėn.)

Numatomų pirkimo procedūrų pradžia

PREKĖS

1.

09111100-1

Akmens anglis

20 000

Mažos vertės neskelbiamas pirkimas

12

2012-01-01
Ketvirtis:
I, II, III, IV

2.

09134200-9 09132000-3

Dyzelinis kuras, benzinas

7440

Mažos vertės neskelbiamas pirkimas

12

2012-01-01
Ketvirtis:
I, II, III, IV

3.

03413000-8

Kurui skirta mediena

3500

Apklausos procedūra

12

2012-01-01
I, II

4.

15130000-8

Gyvulinė kilmės produktai, mėsos ir mėsos produktai

8000

Mažos vertės neskelbiamas pirkimas

12

2012-04-01
II

5.

15112100-7

Vištiena

1000

Apklausos procedūra

12

2012-01-01
I, II, III, IV

6.

03220000-9

Vaisiai, daržovės

5000

Mažos vertės neskelbiamas pirkimas

12

2012-04-01
II

7.

15810000-9

Duonos gaminiai, švieži kepiniai

3800

Apklausos procedūra

12

2012-01-01
Ketvirtis:
I, II, III, IV

8.

15550000-8

Įvairūs pieno produktai

9000

Mažos vertės neskelbiamas pirkimas

12

2012-04-01
II

9.

15220000-6

Sušaldyta žuvis, žuvies filė ir kiti žuvies produktai

1500

Mažos vertės neskelbiamas pirkimas

12

2012-04-01
II

10.

15610000-7

Grūdų malūno produktai

1300

Mažos vertės neskelbiamas pirkimas

12

2012-01-01
Ketvirtis:
I, II, III, IV

11.

15400000-2

Augalinis aliejus

650

Apklausos procedūra

12

2012-01-01
Ketvirtis:
I, II, III, IV

12.

15320000-7

Vaisių ir daržovių sultys

4400

Mažos vertės neskelbiamas pirkimas

12

2012-04-01
II

13.

15800000-6

Įvairūs maisto produktai

4400

Mažos vertės neskelbiamas pirkimas

12

2012-04-01
II

14.

22112000-8

Vadovėliai

1700

Mažos vertės neskelbiamas pirkimas

12

2012-04-01
II, III, IV

15.

30190000-7

Kanceliarinės prekės

500

Apklausos procedūra

12

2012-01-01
Ketvirtis:
I, II, III, IV

16.

30237310-5

Spausdintuvų kasetės

600

Apklausos procedūra

12

2012-01-01
Ketvirtis:
I, II, III, IV

17.

39162100-6

Mokymo priemonės

250

Apklausos procedūra

12

2012-01-01
Ketvirtis:
I, II, III, IV

18.

37500000-3

Žaidimai ir žaislai

400

Apklausos procedūra

12

2012-01-01
Ketvirtis:
I, II, III, IV

19.

30237100-0

Kompiuterinės dalys

2100

Apklausos procedūra

12

2012-01-01
Ketvirtis:
I, II, III, IV

20.

39800000-0

Ūkinės prekės

500

Apklausos procedūra

12

2012-01-01
Ketvirtis:
I, II, III, IV

21.

44800000-8

Dažai, lakas

800

Apklausos procedūra

12

2012-01-01
Ketvirtis:
I, II, III, IV

Iš viso:

56840

PASLAUGOS

Eil. Nr.

Pasaugos ar darbų kodas pagal BVPŽ

Paslaugos ar darbų pavadinimas

Planuojamo viešojo pirkimo vertė (Lt be PVM)

Numatomas pirkimo būdas

Sutarties trukmė (mėn.)

Numatomų pirkimo procedūrų pradžia

1.

64200000-8

Telefono ryšio paslaugos

1600

Apklausos procedūra

12

2012-01-01
Ketvirtis:
I, II, III, IV

2.

66510000-8

Draudimo paslaugos

1700

Apklausos procedūra

12

2012-01-01
Ketvirtis:
I, II, III, IV

3.

50100000-6

Transporto priemonių ir su jomis susijusių įrenginių remonto, priežiūros ir kitos paslaugos

1000

Apklausos procedūra

12

 

 

2012-01-01
Ketvirtis
I, II, III, IV

4.

85100000-0

Sveikatos tikrinimas

250

Apklausos procedūra

12

2012-10-01
IV

5.

80511000-9

Darbuotojų mokymo paslaugos (kvalifikacijos kėlimas)

1100

Apklausos procedūra

12

2012-01-01
Ketvirtis:
I, II, III, IV

6.

22200000-2

Laikraščiai, dienraščiai, periodiniai leidiniai ir žurnalai

300

Apklausos procedūra

 

12

2012-01-01
Ketvirtis:
I, II, III, IV

7.

09310000-5

Elektra prekės

8000

Mažos vertės neskelbiamas pirkimas

12

2012-01-01
I, II

8.

71314100

Elektros paslaugos

8600

Apklausos procedūra

12

2012-04-01
II

9.

65100000-4

Vandens paskirstymo ir susijusios paslaugos

2100

Apklausos procedūra

12

2012-01-01
Ketvirtis:
I, II, III, IV

Iš viso:

24650

IŠ VISO:

81490