BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS 2012-12-31 /tūkst.Lt./

1 MOKINIO KREPŠELIS K09 ASIGN.PLANAS GAUTI ASIGN. KASINĖS IŠLAIDOS
1 Darbo užmokestis 434,5 434,4 434,4
2 Socialinio draudimo įmokos 134,6 134,6 134,6
3 Transporto išlaikymas 0,7 0,7 0,7
4 Spaudiniai 2,0 2,0 2,0
5 Kitos prekės 0,8 0,8 0,8
7 Komandiruotės 0,1

7 Kvalifikacijos kėlimas 1,0 1,0 1,0
8 Kitos paslaugos 0,8 0,7 0,7
9 Darbdavių socialinė parama 0,3 0,2 0,2

Iš viso 574,8 574,4 574,4
2 Savarankiškos funkcijos B09 ASIGN.PLANAS GAUTI ASIGN. KASINĖS IŠLAIDOS
1 Darbo užmokestis 174,3 174,3 174,3
2 Socialinio draudimo įmokos 54,4 54,4 54,4
3 Mityba 0,7 0,7 0,7
4 Medikamentai 0,3 0,3 0,3
5 Ryšių paslaugos 2,4 2,4 2,4
6 Transporto išlaikymas 1,8 1,7 1,7
7 Spaudiniai 0,2 0,2 0,2
8 Kitos prekės 9,9 9,9 9,9
9 Ilgalaikio turto einamas remontas 1,2 1,2 1,2
10 Kvalifikacijos kėlimas 0,3 0,2 0,2
11 Komunalinės paslaugos 43,4 43,4 43,4
12 Kitos paslaugos 3,2 3,1 3,1
13 Darbdavių socialinė parama 3,9 3,9 3,9
14 Materialiojo turto įsigijimas 1,0 1,0 1,0

Iš viso 297 296,7 296,7
3 Mokinių pavėžėjimas B09 ASIGN.PLANAS GAUTI ASIGN. KASINĖS IŠLAIDOS
1 Darbo užmokestis 10,2 10,2 10,2
2 Socialinio draudimo įmokos 3,2 3,2 3,2
3 Transporto išlaikymas 15,2 15,2 15,2

Iš viso 28,6 28,6 28,6
4 Įstaigų veiklų vykdymas P14 ASIGN.PLANAS GAUTI ASIGN. KASINĖS IŠLAIDOS
1 Mityba 11,5 11,3 11,3
2 Komunalinės paslaugos 3,8 3,7 3,7

Iš viso 15,3 15 15
5 Įstaigų veiklų vykdymas R14 ASIGN.PLANAS GAUTI ASIGN. KASINĖS IŠLAIDOS
1 Mityba 1,6 1,3 1,3
2 Kitos prekės 1,7 1,4 1,4
3 Komunalinės paslaugos 1,7 1,1 1,1

Iš viso 5 3,8 3,8
6 Deleg. funkc. - Viešieji darbai 04 ASIGN.PLANAS GAUTI ASIGN. KASINĖS IŠLAIDOS
1 Darbo užmokestis 2,1 2,1 2,1
2 Socialinio draudimo įmokos 0,7 0,7 0,7
3 Kitos prekės 0,1 0,1 0,1

Iš viso 2,9 2,9 2,9
7 Valst. lėšos Nemokamas mait.13 ASIGN.PLANAS GAUTI ASIGN. KASINĖS IŠLAIDOS
1 Socialinė parama 27,5 27,4 27,4

Iš viso 27,5 27,4 27,4