BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS 2013-03-31 /tūkst.Lt./

1 MOKINIO KREPŠELIS K07 ASIGN.PLANAS  | GAUTA  | KASINĖS IŠLAIDOS
1 Darbo užmokestis 83,2 81,2 81,2
2 Socialinio draudimo įmokos 25,7 23,4

23,4

3 Transporto išlaikymas 0,2 0,2 0,2
4 Spaudiniai
0 0
5 Kitos prekės 0,5 0,4 0,4
6 Kvalifikacijos kėlimas 0,5 0,0 0,0
7 Kitos paslaugos 0,2 0,1 0,1
8 Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimas 0 0 0

Iš viso 110,1 105,3 105,3
2 Savarankiškos funkcijos B07 ASIGN.PLANAS GAUTA KASINĖS IŠLAIDOS
1 Darbo užmokestis 40,0 38,2 38,2
2 Socialinio draudimo įmokos 12,4 11,2 11,2
3 Mityba 0,2 0,1 0,1
4 Medikamentai 0,3 0 0
5 Ryšių paslaugos 0,4 0,2 0,2
6 Transporto išlaikymas 0,5 0,4 0,4
7 Apranga ir patalynė 0

8 Spaudiniai 0,2 0 0
9 Kitos prekės 0,5 0,2 0,2
10 Ilgalaikio turto einamas remontas 0 0 0
11 Kvalifikacijos kėlimas 0,1 0 0
12 Komunalinės paslaugos 10 7,8 7,8
13 Kitos paslaugos 0,6 0,1 0,1
14 Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimas 0,0 0 0

Iš viso 65,2 58,2 58,2
3 Mokinių pavėžėjimas B07 ASIGN.PLANAS GAUTA KASINĖS IŠLAIDOS
1 Darbo užmokestis 2,9 2,0 2,0
2 Socialinio draudimo įmokos 0,9 0,6 0,6
3 Transporto išlaikymas 3,6 2,9 2,9

Iš viso 7,4 5,5 5,5
4 Projektų vykdymas          B07 ASIGN.PLANAS GAUTA KASINĖS IŠLAIDOS
1 Kitos prekės


2 Komandiruotės 0,7

3 Ilgalaikio materialiojo turto remontas


4 Kitos paslaugosIš viso 0,7

5 Įstaigų veiklų vykdymas P07 ASIGN.PLANAS GAUTA KASINĖS IŠLAIDOS
1 Mityba 4,0 2,9 2,9
2 Kitos prekės 0,2
3 Ilgalaikio materialiojo turto remontas
4 Komunalinės paslaugos 1,9 1,6 1,6
5 Kitos paslaugos

Iš viso 6,1 4,5 4,5
6 Įstaigų veiklų vykdymas R07 ASIGN.PLANAS GAUTA KASINĖS IŠLAIDOS
1 Kitos prekės 0,3
1 Komunalinės paslaugos 0,2 0,2 0,2

Iš viso 0,5 0,2 0,2
7 Deleg. funkcijos - Viešieji darbai 10 ASIGN.PLANAS GAUTA KASINĖS IŠLAIDOS
1 Darbo užmokestis


2 Socialinio draudimo įmokos


3 kitos prekėsIš viso


8 Valst. lėšos Nemokamas maitinimas10 ASIGN.PLANAS GAUTA KASINĖS IŠLAIDOS
1 Socialinė parama 9,6 5,7 5,7

Iš viso 9,6 5,7 5,7