BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS 2013-09-30 /tūkst.Lt./

1 MOKINIO KREPŠELIS K07 ASIGN.PLANAS  | GAUTA  | KASINĖS IŠLAIDOS
1 Darbo užmokestis

320,0

315,5 315,5
2 Socialinio draudimo įmokos 99,2 96

96

3 Transporto išlaikymas 1,2 1,2 1,2
4 Spaudiniai 2,5

2,5

2,5
5 Kitos prekės 1,9 1,1 1,1
6 Komandiruotės 0,1 0,1 0,1
7 Kvalifikacijos kėlimas 1,1 0,5 0,5
8 Kitos paslaugos 0,8 0,6 0,6
9 Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimas 0 0 0

Iš viso 427 417,5 417,5
2 Savarankiškos funkcijos B07 ASIGN.PLANAS GAUTA KASINĖS IŠLAIDOS
1 Darbo užmokestis 156,8 136,5 136,5
2 Socialinio draudimo įmokos 48,6 41,7 41,7
3 Mityba 0,6 0,3 0,3
4 Medikamentai 0,3 0 0
5 Ryšių paslaugos 1,6 1,6 1,6
6 Transporto išlaikymas 1,3 1,3 1,3
7 Apranga ir patalynė 0,1

8 Spaudiniai 0,4 0,2 0,2
9 Kitos prekės 3,5 1,1 1,1
10 Ilgalaikio turto einamas remontas 1,5 1,3 1,3
11 Kvalifikacijos kėlimas 2,3 1,2 1,2
12 Komunalinės paslaugos 39,4 24,2 24,2
13 Kitos paslaugos 3,6 1,8 1,8
14 Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimas 0,0 0 0

Iš viso 260 211,2 211,2
3 Mokinių pavėžėjimas B07 ASIGN.PLANAS GAUTA KASINĖS IŠLAIDOS
1 Darbo užmokestis 9,9 7,8 7,8
2 Socialinio draudimo įmokos 3,1 2,4 2,4
3 Transporto išlaikymas 11,5 9,9 9,9

Iš viso 24,5 20,1 20,1
4 Projektų vykdymas          B07 ASIGN.PLANAS GAUTA KASINĖS IŠLAIDOS
1 Kitos prekės 15,8 9,5 9,5
2 Komandiruotės 11,5 11,5 11,5
3 Ilgalaikio materialiojo turto remontas 23,7 14,1 14,1
4 Kitos paslaugos 5,2 0,7 0,7

Iš viso 56,2 35,8 35,8
5 Įstaigų veiklų vykdymas P07 ASIGN.PLANAS GAUTA KASINĖS IŠLAIDOS
1 Mityba 11,8 8,7 8,7
2 Kitos prekės 0,4
3 Ilgalaikio materialiojo turto remontas 0,3
4 Komunalinės paslaugos 5 4,9 4,9
5 Kitos paslaugos 0,2

Iš viso 17,7 13,6
13,6
6 Įstaigų veiklų vykdymas R07 ASIGN.PLANAS GAUTA KASINĖS IŠLAIDOS
1 Kitos prekės 1 0,4 0,4
1 Komunalinės paslaugos 0,5 0,4 0,4

Iš viso 1,5 0,8 0,8
7 Deleg. funkcijos - Viešieji darbai 10 ASIGN.PLANAS GAUTA KASINĖS IŠLAIDOS
1 Darbo užmokestis 2,3 2,2 2,2
2 Socialinio draudimo įmokos 0,7 0,7 0,7
3 kitos prekės 0,2 0,2 0,2

Iš viso 3,2 3,2

3,2

8 Valst. lėšos Nemokamas maitinimas10 ASIGN.PLANAS GAUTA KASINĖS IŠLAIDOS
1 Socialinė parama 21,6 15,4 15,4

Iš viso 21,6 15,4 15,4