Mokyklos herbas

 

Herbo autorė - L. Smalstytė

 

Mokyklos vėliava

 

Projekto autorė - J. Liaubaitė

Vėliavą pasiuvo mokyt. I. Pigrovienė

 

 

 

 

Mokyklos himnas

 

muz. mokyt. A. Motuzienės

žodžiai mokyt. A. Vaišnorienės

 

Atėjom mokyklon iš savo vaikystės,

Tikėjom — pasaulis gražus!

Sujungė neramią ir veržlią jaunystę

Draugystė ir tikslas kilnus

 

Priedainis:

 

O metai vis lekia, gyvenimą keičia,

Čiurlena Vyžuona rami...

Mokyklon ateina, mokyklą palieka

Jaunystė skubi, nerami

 

 

Nutrins užmarštis pačią pirmąją klaidą,

Tik liks atminty mokykla.

Čia mūsų ieškota, čia mūsų svajota —

Čia auga graži pamaina

 

Priedainis...

 

Triukšmingai mes kopiam iš klasės į klasę,

Svajojam užaugt dideli...

Tėvams ir tėvynei skolas išmokėti

Darbais, atradimais, savim.

 

 

Priedainis...