Vyžuonų pagrindinė mokykla kviečia 2017-2018 m. m. mokytis moksleivius iš aplinkinių vietovių.

Mūsų mokykloje nedidelės klasės, ugdymo programos pritaikytos kiekvienam mokiniui, mokiniai atvežami ir parvežami.

Teikiame ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį ugdymą. Tėvų pageidavimu ikimokyklinės grupės darbo laikas koreguojamas.

Veikia pailgintos darbo dienos grupė.

Mokyklos bendruomenės veikla pagrįsta bendradarbiavimu, atsakomybe, pasitikėjimu, pagarba.

Mokinių kūrybiškumą ir saviraišką skatina projektai, neformaliojo švietimo veikla.

MUMS SVARBI KIEKVIENO VAIKO SĖKMĖ!

 

Mokyklos herbas

 

Herbo autorė - L. Smalstytė

 

Mokyklos vėliava

 

Projekto autorė - J. Liaubaitė

Vėliavą pasiuvo mokyt. I. Pigrovienė

 

 

 

 

Mokyklos himnas

 

muz. mokyt. A. Motuzienės

žodžiai mokyt. A. Vaišnorienės

 

Atėjom mokyklon iš savo vaikystės,

Tikėjom — pasaulis gražus!

Sujungė neramią ir veržlią jaunystę

Draugystė ir tikslas kilnus

 

Priedainis:

 

O metai vis lekia, gyvenimą keičia,

Čiurlena Vyžuona rami...

Mokyklon ateina, mokyklą palieka

Jaunystė skubi, nerami

 

 

Nutrins užmarštis pačią pirmąją klaidą,

Tik liks atminty mokykla.

Čia mūsų ieškota, čia mūsų svajota —

Čia auga graži pamaina

 

Priedainis...

 

Triukšmingai mes kopiam iš klasės į klasę,

Svajojam užaugt dideli...

Tėvams ir tėvynei skolas išmokėti

Darbais, atradimais, savim.

 

 

Priedainis...