Vyžuonų pagrindinė mokykla kviečia 2017-2018 m. m. mokytis moksleivius iš aplinkinių vietovių.

Mūsų mokykloje nedidelės klasės, ugdymo programos pritaikytos kiekvienam mokiniui, mokiniai atvežami ir parvežami.

Teikiame ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį ugdymą. Tėvų pageidavimu ikimokyklinės grupės darbo laikas koreguojamas.

Veikia pailgintos darbo dienos grupė.

Mokyklos bendruomenės veikla pagrįsta bendradarbiavimu, atsakomybe, pasitikėjimu, pagarba.

Mokinių kūrybiškumą ir saviraišką skatina projektai, neformaliojo švietimo veikla.

MUMS SVARBI KIEKVIENO VAIKO SĖKMĖ!

 2014- 2015 m. m. ugdymo programai įgyvendinti pamokų skaičius 1-2, 3 ir4 klasėse

 

Eil. Nr. Dalykai Savaitinių pamokų skaičius iš viso klasės komplektui
1 klasė 2 klasė
pamokų sk. mokiniui pamokų sk. klasei pamokų sk. mokiniui pamokų sk. klasei
privalomų pamokų sk. mokinio ugdymo poreikiams tenkinti skiriamos pamokos privalomų pamokų sk. mokinio ugdymo poreikiams tenkinti skiriamos pamokos
1 Dorinis ugdymas 1 1
2 Lietuvių kalba 7   7 7   7 14
3 1-oji užsienio kalba     0 2   2 2
4 Matematika 5   5 5   5 10
5 Pasaulio pažinimas 2   2 2   2 4
6 Dailė ir technologijos 2 2
7 Muzika 2 2
8 Kūno kultūra 3 ( 3 pam. 1 kl., 2 pam. 2 kl.) 3
9       0     0  
10       0     0  
Iš viso 19 0 22 16   23 38
Pamokų sk. mokiniui (maksimalus)      
Neformalusis ugdymas 2  
Iš viso valandų skaičius klasei     40
         
Eil. Nr. Dalykai Savaitinių pamokų skaičius                    
3 klasė 4 klasė
pamokų sk. mokiniui pamokų sk. klasei pamokų sk. mokiniui pamokų sk. klasei
privalomų pamokų sk. mokinio ugdymo poreikiams tenkinti skiriamos pamokos privalomų pamokų sk. mokinio ugdymo poreikiams tenkinti skiriamos pamokos
1 Dorinis ugdymas 1   1 1   1
2 Lietuvių kalba 7   7 7   7
3 1-oji užsienio kalba 2   2 2   2
4 Matematika 5   5 4   4
5 Pasaulio pažinimas 2   2 2   2
6 Dailė ir technologijos 2   2 2   2
7 Muzika 2   2 2   2
8 Kūno kultūra 3   3 3   3
9       0     0
10       0     0
Iš viso 24 0 24 23 0 23
Pamokų sk. mokiniui (maksimalus)    
Neformalusis ugdymas 2 2
Iš viso valandų skaičius klasei 26 25

 2014-2015 m.ugdymo programai įgyvendinti pamokų skaičius 5-8 klasėms

Eil. Nr. Dalykai Savaitinių pamokų skaičius
5 klasė 6 klasė
pamokų sk. mokiniui pamokų sk. klasei pamokų sk. mokiniui pamokų sk. klasei
privalomų pamokų sk. (minimalus) mokinio ugdymo poreikiams tenkinti skiriamos pamokos privalomų pamokų sk. (minimalus) mokinio ugdymo poreikiams tenkinti skiriamos pamokos
1 Dorinis ugdymas 1   1 1   1
2 Lietuvių kalba 5   5 5   5
3 1-oji užsienio kalba 3   3 3   3
4 2-oji užsienio kalba   0,5 0,5 2   2
5 Matematika 4 0,5 4,5 4   4
6 Gamta ir žmogus 2   2 2   2
7 Biologija     0     0
8 Fizika     0     0
9 Chemija     0     0
9 Informacinės technolog. 1   1 1   1
10 Istorija 2   2 2   2
11 Geografija     0 2   2
12 Pilietiškumo pagrindai     0     0
13 Dailė 1   1 1   1
14 Muzika 1   1 1   1
15 Technologijos 2   2 2   2
16 Kūno kultūra 3   3 2   2
17 Žmogaus sauga 1   1 0,5   0,5
18 Sveika gyvensena     0     0
19. Ekonomika     0     0
Iš viso 26 1 27 28,5 0 28,5
Pamokų sk. mokiniui (maksimalus)    
Neformalusis ugdymas   2   2
        
Eil. Nr. Dalykai Savaitinių pamokų skaičius
7 klasė 8 klasė
pamokų sk. mokiniui pamokų sk. klasei pamokų sk. mokiniui pamokų sk. klasei
privalomų pamokų sk. (minimalus) mokinio ugdymo poreikiams tenkinti skiriamos pamokos privalomų pamokų sk. (minimalus) mokinio ugdymo poreikiams tenkinti skiriamos pamokos
1 Dorinis ugdymas 1   1 1   1
2 Lietuvių kalba 5   5 5   5
3 1-oji užsienio kalba 3   3 3   3
4 2-oji užsienio kalba 2   2 2   2
5 Matematika 4   4 4   4
6 Gamta ir žmogus            
7 Biologija 2   2 1   1
8 Fizika 1   1 2   2
9 Chemija     0 2   2
9 Informacinės technolog. 0,5   0,5 0,5   0,5
10 Istorija 2   2 2   2
11 Geografija 2   2 2   2
12 Pilietiškumo pagrindai     0     0
13 Dailė 1(kartu su 6 kl.)   1(kartu su 6 kl.) 1   1
14 Muzika 1(kartu su 6 kl.)   1(kartu su 6 kl.) 1   1
15 Technologijos 2(kartu su 6 kl.)   2(kartu su 6 kl.) 1   1
16 Kūno kultūra 2(kartu su 6 kl.)   2(kartu su 6 kl.) 2   2
17 Žmogaus sauga 0,5(kartu su 8 kl.)   0,5(kartu su 8 kl.) 0,5   0,5
18 Sveika gyvensena     0     0
19. Ekonomika     0     0
Iš viso 29 0 29 30 0 30
Pamokų sk. mokiniui (maksimalus)    
Neformalusis ugdymas   2   2

 2014-2015 m. ugdymo programai įgyvendinti skirtų pamokų skaičius 9 klasei

Eil. Nr. Dalykai Savaitinių pamokų skaičius
9 klasė pamokų sk. klasei
pamokų sk. mokiniui
privalomų pamokų sk. mokinio ugdymo poreikiams tenkinti skiriamos pamokos privalomų pamokų sk.
1 Dorinis ugdymas 1   1 1
2 Lietuvių kalba 4   4 4
3 1-oji užsienio kalba 3   3 3
4 2-oji užsienio kalba 2   2 2
5 Matematika 4   4 4
6 Gamta ir žmogus       0
7 Biologija 2   2 2
8 Fizika 2   2 2
9 Chemija 2   2 2
10 Istorija 2   2 2
11 Pilietiškumo pagrindai 1   1 1
12 Geografija 2   2 2
13 Dailė 1(kartu su 8 kl.)   1(kartu su 8 kl.) 1(kartu su 8 kl.)
14 Muzika 1(kartu su 8 kl.)   1(kartu su 8 kl.) 1(kartu su 8 kl.)
15 Technologijos 1,5(1kartu su 8 kl.)   1,5(1kartu su 8 kl.) 1,5(1kartu su 8 kl.)
16 Kūno kultūra 2(kartu su 8 kl.)   2(kartu su 8 kl.) 2(kartu su 8 kl.)
17 Žmogaus sauga 0,5      
18 Informatika 1   1 1
Iš viso        
Pamokų sk. mokiniui (maksimalus) 31   31 26
Neformalusis ugdymas 2
Iš viso valandų skaičius klasių komplektui 33

 

PRITARTA

Mokyklos tarybos

2014 m.birželio mėn. 20 d.

 posėdžio protokoliniu nutarimu

(protokolo Nr. 08) byla 1.5

SUDERINTA

Utenos rajono savivaldybės administracijos

Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas

Romualdas Kraulišas