Jaunųjų ichtiologų būrelis

Mokiniai susipažįsta su akvariumistikos pasaulio paslaptimis, upių, ežerų bei jūrų flora ir fauna. Išmoksta prižiūrėti įvairių rūšių akvariumus ir jų gyventojus.

Ugdosi atsakomybę už patikėtą darbą. Būrelį lanko 5-8 kl. mokiniai.

Mokyt. V. Jermakienė