Dailės būrelis

Būrelį lanko 5-8 kl. mokiniai. Būrelio nariai prisideda prie parodų ir meninių akcijų organizavimo, dalyvauja projekte "Pasakų pasaulis".

Mokiniai kuria patys, vertina savo ir draugų kūrybinius sugebėjimus.

Mokyt. V. Jermakienė