Pradinių klasių ansamblis "Spindulėlis"

Kolektyvas gyvuoja jau aštuntus metus. Mažuosius dainorėlius subūrė mokyt. A. Motuzienė, dabar ansambliui vadovauja G. Katinienė.

Vaikai noriai lanko "Spindulėlio" repeticijas, kurių metu išmoksta naujų dainų,formuoja taisyklingo dainavimo įgūdžius, siekia meninio dainų atlikimo, ugdo meninį skonį, meilę savo krašto muzikai.

 

"Spindulėlis" dalyvauja visose mokyklos šventėse, o taip pat įvairiuose festivaliuose Utenos mieste, tokiuose kaip "Lėlės dainų šalyje", "Po saule", "Pumpurėlis".