Vyžuonų pagrindinė mokykla kviečia 2017-2018 m. m. mokytis moksleivius iš aplinkinių vietovių.

Mūsų mokykloje nedidelės klasės, ugdymo programos pritaikytos kiekvienam mokiniui, mokiniai atvežami ir parvežami.

Teikiame ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį ugdymą. Tėvų pageidavimu ikimokyklinės grupės darbo laikas koreguojamas.

Veikia pailgintos darbo dienos grupė.

Mokyklos bendruomenės veikla pagrįsta bendradarbiavimu, atsakomybe, pasitikėjimu, pagarba.

Mokinių kūrybiškumą ir saviraišką skatina projektai, neformaliojo švietimo veikla.

MUMS SVARBI KIEKVIENO VAIKO SĖKMĖ!

 

Ugdymo programos

Ikimokyklinis ugdymas

Vyžuonų pagrindinės mokyklos ikimokyklinėje grupėje ugdomi 1,5 – 6 metų vaikai. Šiuo metu grupę lanko 13 vaikučių. Ikimokyklinės grupės vaikai dalyvauja mokyklos organizuojamuose renginiuose, išvykose bei vykdomuose projektuose. Grupėje sudarytos geros ugdymosi sąlygos, ugdomi specialieji vaiko gabumai, kreipiamas dėmesys į vaiko sveikos gyvensenos, mokėjimo bendrauti su bendraamžiais ir su suaugusiais, savarankiškumo ugdymą, mokėjimą saugiai elgtis socialinėje aplinkoje.

Auklėtojos: Rita Morozovienė

Darbo laikas:

730 - 1630
Esant poreikiui darbo laikas gali būti pratęstas.

 

Priešmokyklinis ugdymas

Mišraus amžiaus vaikų ikimokyklinio ugdymo grupė, kurioje ugdomi ir priešmokyklinio amžiaus vaikai. Veiklos trukmė iki 10,5 val. per dieną. Priešmokyklinio ugdymo pedagogė - Vilma Rudokienė

 

Pradinis ugdymas

Pradinį ugdymą teikia Vyžuonų pagrindinė mokykla

Pradinių klasių mokytojos: Angelė Pakarnienė, Nijolė Dudzinskienė, Rita Morozovienė, Renata Davniukienė

 

Pagrindinis ugdymas

Pagrindinį ugdymą Vyžuonų pagrindinėje mokykloje teikia 14 mokytojų,  iš jų 11 vyr. mokytojai.

 

Mokykloje dirba spec. pedagogė Renata Davniukienė. Moksleivių socialiniais reikalais rūpinasi socialinė pedagogė Vilma Rudokienė.