KONKURSAS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI PAREIGOMS UŽIMTI 

(nuo 2015-12-11 iki 2015-12-24)

SKELBIAMAS ATVIRAS KONKURSAS

Utenos r. Vyžuonų pagrindinė mokykla (biudžetinė įstaiga, Šilo 6, Vyžuonų mstl., 28371, Utenos  rajonas,  
įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas 190184177). 

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui (0,25 etato) 

 

1. Darbo pobūdis: organizuoti ir koordinuoti ugdymo plano, individualių ugdymo planų, ugdymo programų rengimą ir įgyvendinimą; dalyvauti mokyklos strateginio plano, metinio veiklos plano rengime; inicijuoti naują mokymo(si) strategijų diegimą; užtikrinti ugdymo proceso įgyvendinimą 5-10 klasėse;

UTENOS R. VYŽUONŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA
SKELBIA ATRANKĄ ISTORIJOS MOKYTOJO (OS) PAREIGOMS UŽIMTI


Konkursas vykdomas pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680.
Mokytojai, pretenduojantys į pasirinktą pareigybę, privalo pateikti šiuos dokumentus:

Utenos r. Vyžuonų pagrindinė mokykla skelbia konkursą vyresniojo buhalterio (-ės) (1 etato) pareigoms užimti.

           Pareigybės paskirtis: tvarkyti biudžetinės įstaigos buhalterinę apskaitą, planuoti įstaigos biudžetą, rengti biudžeto vykdymo periodines ataskaitas.
Specialieji reikalavimai: turėti aukštąjį ar aukštesnįjį išsilavinimą, buhalterinio darbo patirties biudžetinėje įstaigoje, būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais,

    Dėmesio! Atostogos!

      Kovo 30 d. – balandžio 3 d. atostogos VI–IX klasių mokiniams. Į mokyklą ateikite balandžio 7 d.
      Kovo 30 d. – balandžio10 d. atostogos  I–V klasių mokiniams. Į mokyklą ateikite balandžio13 d.
Direktorius

UTENOS R. VYŽUONŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA SKELBIA ATRANKĄ INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ MOKYTOJO (OS)

Konkursas vykdomas pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680.

Mokytojai, pretenduojantys į pasirinktą pareigybę, privalo pateikti šiuos dokumentus:

1.Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
2.Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
3.Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
4. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
5. Gyvenimo aprašymą;
6. Rekomendaciją (-as) iš buvusių darboviečių (pageidautina).