Sakoma, jog kartu su pavasario saule, su šv. Velykomis į žemę sugrįžta gyvenimas ir džiaugsmas. Te sugrįžta jis ir į Jūsų namus, ir į Jūsų širdis.

Mokyklos bendruomenės vardu

direktorius Rimantas Žvirblis