2014 M. SAUSIO 23 D. UTENOS R. VYŽUONŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA SKELBIA ATRANKĄ MUZIKOS MOKYTOJO (OS) PAREIGOMS UŽIMTI


Atranka vykdoma pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr.V-1680.

 

Informacija pretendentams.


Pareigybės pavadinimas: Muzikos mokytojas.

Darbo krūvis: 10 pamokų per savaitę (neterminuota darbo sutartis)

Kvalifikaciniai reikalavimai: Bendrojo ugdymo mokyklos muzikos mokytojo (os) kvalifikacija.

Tarptautinę Tolerancijos dieną pasitikome su tolerancijos gėlėmis