2017 M. RUGPJŪČIO 18 D. UTENOS R. VYŽUONŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA SKELBIA ATRANKĄ LIETUVIŲ KALBOS MOKYTOJO (OS) PAREIGOMS UŽIMTI

Atranka vykdoma pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr.V-1680.

Informacija pretendentams.

Pareigybės pavadinimas: lietuvių kalbos mokytojas (a).

Darbo krūvis: 10 pamokų per savaitę (neterminuota darbo sutartis).

Kvalifikaciniai reikalavimai: bendrojo ugdymo mokyklos lietuvių kalbos mokytojo (os) kvalifikacija.

Mokytojai, pretenduojantys užimti lietuvių kalbos mokytojo (os) pareigas, privalo pateikti šiuos dokumentus:

  1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
  2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
  3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
  4. Gyvenimo aprašymą.
  5. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją.
  6. Rekomendaciją (-as) iš buvusių darboviečių (nebūtina).

Pretendentai, atitinkantys atrankos konkurso reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui, kuris numatomas 2017 m. rugpjūčio 31 d. 13 val. direktoriaus kabinete.
Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo atrankos paskelbimo, įskaitant konkurso paskelbimo dieną.
Dokumentų priėmimo pradžia 2017 m. rugpjūčio 18 d. 12 val., pabaiga – 2017 m. rugpjūčio 31 d. 12 val.
Dokumentai priimami mokyklos raštinėje nuo 8 val. iki 16 val., adresu Šilo 6, Vyžuonų mstl., Utenos rajonas.
Išsami informacija apie atranką teikiama telefonu (8 389) 60233.

 

Utenos r. Vyžuonų pagrindinės mokyklos
direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
laikinai pavaduojanti mokyklos direktorių

Rita Morozovienė