KONKURSAS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI PAREIGOMS UŽIMTI

SKELBIAMAS ATVIRAS KONKURSAS

Nuo 2015-12-31  iki 2016-01-14

Utenos r. Vyžuonų pagrindinė mokykla (biudžetinė įstaiga, Šilo 6, Vyžuonų mstl., 28371, Utena, tel. (8 359) 60 233, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį., duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190184177) 

 

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui  (0,25 et.) 

1. Darbo pobūdis: organizuoti neformaliojo ugdymo programų klasių vadovų veiklos, kultūrinės, meninės, pažintinės, kūrybinės, sportinės, socialinės-pilietinės veiklos planų rengimą, užtikrinti jų vykdymą. Dalyvauti mokyklos strateginio plano, metinio veiklos plano, ugdymo plano, ugdymo proceso 1-4 klasėse rengime ir vykdyme; tvarkyti mokytojų registrą; bendradarbiauti su mokiniais, jų tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais ir kitais mokyklos bendruomenės nariais; dalyvauti veiklos įsivertinime; organizuoti tėvų pedagoginį švietimą; organizuoti dalyvavimą projektinėje veikloje; koordinuoti metodinių grupių veiklą 1-4 klasėse; administruoti standartinių testų 1-4 klasėse vykdymą; rengti ugdymo veiklos tvarkaraščius 1-4 klasėms ir užtikrinti jų vykdymą; rengti direktoriaus įsakymų, susijusių su ugdymo proceso veiklą reglamentuojančiais dokumentų projektus; savarankiškai planuoti ir įgyvendinti kitus kasdienius darbus; savarankiškai vykdyti kitus mokyklos direktoriaus pavedimus.

 

 

2. Bendrieji reikalavimai pretendentams: 

2.1. būti Lietuvos Respublikos piliečiu;
2.2. lietuvių kalbos mokėjimas pagal Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo nustatytus reikalavimus; jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimų kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688, reikalavimus.

 

3. Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

3.1. aukštasis universitetinis ir pedagoginis išsilavinimas;
3.2. pedagogo kvalifikacija ir ne mažesnis kaip 3 metų nepertrauktas pedagoginis darbo stažas;
3.3. geri darbo kompiuteriu ir naudojimosi internetu įgūdžiai;
3.4. Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, Švietimo ir mokslo ministro įsakymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių bendrojo lavinimo mokyklų veiklą, žinojimas bei išmanymas;
3.5. gebėjimas savarankiškai vykdyti vadybinio darbo pobūdį atitinkančias funkcijas;
3.6.gebėjimas išmanyti mokyklos veiklos organizavimą, ugdymo procesą reglamentuojančius dokumentus, mokyklos tikslus ir uždavinius, darbo teisinius santykius, kuriuos reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai, Vyriausybės nutarimai, LR Darbo kodeksas, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, raštvedybą;
3.7. gebėjimo dirbti komandoje ir reikšti asmeninę iniciatyvą bruožai: pareigingumas, darbštumas, kūrybiškumas, iniciatyva, nepriekaištinga profesinė reputacija; 
3.8. mokėti ne mažiau kaip vieną užsienio kalbą;
3.9. gebėjimas vykdyti direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

 

4. Privalumai:

4.1. darbo patirtis dirbant 1-4 klasių koncentre;
4.2. patirtis taikant šiuolaikinio ugdymo metodus;
4.3. būti įsisavinus Microsoft Office (Word, Excel, Power Pint, Outlook) ir mokėti jomis naudotis;
4.4. gebėjimas dirbti komandoje; projektinio darbo patirtis.

 

5. Pretendentas privalo pateikti:

5.1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;
5.2. asmens tapatybę patvirtinantį  dokumentą;
5.3. išsilavinimą patvirtinantį  dokumentą. (-us ) ir šių dokumentų kopijas;
5.4. gyvenimo aprašymą;
5.5.užpildytą pretendento anketą (pretendento anketos formos pavyzdys patvirtintas 2007 m. kovo  21 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr.301); 
5.6.savo privalumų sąrašą, nurodydamas dalykines savybes ir įgūdžius;
5.7. darbo stažą patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas;
5.8. pretendentams, kurie atitiks konkurso skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, pranešimai apie dalyvavimą pretendentų atrankoje, atrankos datą, vietą ir laiką  bus išsiųsti registruotu laišku individualiai.

 

Pretendentas pateikia dokumentus asmeniškai.

 

Atrankos būdas -

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo, įskaitant konkurso paskelbimo dieną, darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val. mokyklos raštinėje adresu: Šilo 6, Vyžuonų mstl., LT-28371, Utenos rajonas.

Išsamią informaciją apie skelbiamą konkursą teikia Utenos r. Vyžuonų pagrindinės mokyklos raštvedė-sekretorė Romalda Skrebūnienė, tel. (8 389) 60 233

 

Direktorius  Rimantas Žvirblis