DĖMESIO! 

 

           Š.m. birželio 7 d. Vyžuonų pagrindinė mokykla švęs 150 metų jubiliejų.

Kviečiame buvusius šios mokyklos mokinius, mokytojus, visus, norinčius dalyvauti jubiliejaus renginiuose.

           Šventės programa:

11 val.  - Šv. Mišios Vyžuonų Šv. Jurgio bažnyčioje;

12 val. – šventinis minėjimas Vyžuonų kultūros centre;

14 val. – mirusių mokytojų ir klasės draugų kapų lankymas.

Vyks susitikimai su mokytojais, klasės draugais.