2012 M. RUGSĖJO 5 D. UTENOS R. VYŽUONŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA SKELBIA ATRANKĄ TIKYBOS MOKYTOJO(OS) PAREIGOMS UŽIMTI.

Atranka vykdoma pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr.V-1680.

Informacija pretendentams.

Pareigybės pavadinimas: Tikybos mokytojas.

Darbo krūvis: 5 pamokos per savaitę (neterminuota darbo sutartis)

Kvalifikaciniai reikalavimai: Bendrojo ugdymo mokyklos tikybos mokytojo (os) kvalifikacija.

 

 

2012 M. RUGSĖJO 5 D. UTENOS R. VYŽUONŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA SKELBIA ATRANKĄ TIKYBOS MOKYTOJO(OS) PAREIGOMS UŽIMTI.

Atranka vykdoma pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr.V-1680.

Informacija pretendentams.

Pareigybės pavadinimas: Tikybos mokytojas.

Darbo krūvis: 5 pamokos per savaitę (neterminuota darbo sutartis)

Kvalifikaciniai reikalavimai: Bendrojo ugdymo mokyklos tikybos mokytojo (os) kvalifikacija.

 

Mokytojai, pretenduojantys užimti tikybos mokytojo (os) pareigas, privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą dalyvauti atrankoje.

2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.

4. Gyvenimo aprašymą.

5. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją.

6. Rekomendaciją (-as) iš buvusių darboviečių.

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami ir kviečiami pokalbiui.

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo atrankos paskelbimo, įskaitant konkurso paskelbimo dieną.

Dokumentų priėmimo pradžia 2012 m. rugsėjo 5 d. 12 val., pabaiga – 2012 m. rugsėjo 18 d. 12 val.

Dokumentai priimami mokyklos raštinėje nuo 8 val. iki 16 val.

Išsami informacija apie atranką teikiama telefonu (8 389 60233).

 

Direktorius