2013 M. RUGSĖJO 19 D. UTENOS R. VYŽUONŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA SKELBIA ATRANKĄ ANGLŲ KALBOS MOKYTOJO (OS) PAREIGOMS UŽIMTI


Atranka vykdoma pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr.V-1680.

 

Informacija pretendentams.


Pareigybės pavadinimas: Anglų kalbos mokytojas.

Darbo krūvis: 16 pamokų per savaitę (neterminuota darbo sutartis)

Kvalifikaciniai reikalavimai: Bendrojo ugdymo mokyklos anglų kalbos mokytojo (os) kvalifikacija.

 

2013 M. RUGSĖJO 19 D. UTENOS R. VYŽUONŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA SKELBIA ATRANKĄ ANGLŲ KALBOS MOKYTOJO (OS) PAREIGOMS UŽIMTI


Atranka vykdoma pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr.V-1680.


Informacija pretendentams.


Pareigybės pavadinimas: Anglų kalbos mokytojas.

Darbo krūvis: 16 pamokų per savaitę (neterminuota darbo sutartis)

Kvalifikaciniai reikalavimai: Bendrojo ugdymo mokyklos anglų kalbos mokytojo (os) kvalifikacija.


Mokytojai, pretenduojantys užimti anglų kalbos mokytojo (os) pareigas, privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą dalyvauti atrankoje.

2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.

4. Gyvenimo aprašymą.

5. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją.

6. Rekomendaciją (-as) iš buvusių darboviečių.

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami ir kviečiami pokalbiui. Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo atrankos paskelbimo, įskaitant konkurso paskelbimo dieną.

Dokumentų priėmimo pradžia 2013 m. rugsėjo 19 d. 12 val., pabaiga – 2013 m. spalio 2 d. 12 val.

Dokumentai priimami mokyklos raštinėje nuo 8 val. iki 16 val.

Išsami informacija apie atranką teikiama telefonu (8 389)  60 233.

Direktorius