2014 M. SAUSIO 23 D. UTENOS R. VYŽUONŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA SKELBIA ATRANKĄ MUZIKOS MOKYTOJO (OS) PAREIGOMS UŽIMTI


Atranka vykdoma pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr.V-1680.

 

Informacija pretendentams.


Pareigybės pavadinimas: Muzikos mokytojas.

Darbo krūvis: 10 pamokų per savaitę (neterminuota darbo sutartis)

Kvalifikaciniai reikalavimai: Bendrojo ugdymo mokyklos muzikos mokytojo (os) kvalifikacija.

 

2014 M. SAUSIO 23 D. UTENOS R. VYŽUONŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA SKELBIA ATRANKĄ  MUZIKOS MOKYTOJO (OS) PAREIGOMS UŽIMTI


Atranka vykdoma pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr.V-1680.


Informacija pretendentams.


Pareigybės pavadinimas: Muzikos mokytojas.

Darbo krūvis: 10 pamokų per savaitę (neterminuota darbo sutartis)

Kvalifikaciniai reikalavimai: Bendrojo ugdymo mokyklos muzikos mokytojo (os) kvalifikacija.


Mokytojai, pretenduojantys užimti muzikos mokytojo (os) pareigas, privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą dalyvauti atrankoje.

2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.

4. Gyvenimo aprašymą.

5. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją.

6. Rekomendaciją (-as) iš buvusių darboviečių.

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami ir kviečiami pokalbiui. Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo atrankos paskelbimo, įskaitant konkurso paskelbimo dieną.

Dokumentų priėmimo pradžia 2014 m. sausio 23 d. 12 val., pabaiga – 2014 m. vasario 5 d. 12 val.

Dokumentai priimami mokyklos raštinėje nuo 8 val. iki 16 val.

Išsami informacija apie atranką teikiama telefonu (8 389)  60 233.

Direktorius