Vyžuonų pagrindinės mokyklos 145-asis gimtadienis

Gegužės 23d. Vyžuonų pagrindinė mokykla šventė 145-ojį gimtadienį. 1 1 val. visi dalyvavo šventose mišiose Vyžuonų bažnyčioje. Po to, 12 val. lankėme mokytojų ir buvusių mokinių kapus ir nunešė gėlių. 13 val. visi susirinkome žiūrėti renginio į Vyžuonų kultūros namus. Susirinko pilna salė žiūrovų. Renginio pradžioje skambėjo sveikinimai, buvo teikiamos gėlės, bei dovanos mokyklai. Vėliau prasidėjo vaidinimas, kuriame mokyklos mokiniai ir mokytojai vaidino scenas nuo 1 iki 12kl. iš mokyklos gyvenimo. Pirmoje dalyje jie vaidino pirmokus, kurie pirmą kartą eina į mokyklą. Antrojoje – ketvirtokus, kurie jau susirado draugų mokykloje. Po to - aštuntokus, kurie krečia pokštus auklėtojai, bei sužino, kad ji išeina iš darbo. O ketvirtoje dalyje mokiniai vaidino dvyliktokus, kurie baigia mokyklą, jų išleistuves, mokyklinį valsą ir apsirengę jau seniai pamirštas mokyklines uniformas, kurios daug kam priminė tas dienas, kai jie patys ėjo į mokyklą. Po vaidinimo visi vaišinomės dideliu tortu, o buvę mokiniai - aplankė savo klases, kuriose kažkada mokėsi. Susitikti su auklėtojomis, buvusiais klasės draugais, paliko labai gražius atsiminimus mokytojų, buvusių mokinių širdyse. Prisiminus prabėgusią jaunystę ne vienam akyse sužibo ašara. Tai buvo gražus, jautrus ir šiltas renginys.

Indrė Stankevičiūtė 8kl. mokinė