Elektroninis dienynas

Nuo 2011 m. rugsėjo 1 d. mūsų mokykloje veikia elektroninis dienynas. Tai leidžia mokiniams ir jų tėvams greit ir patogiai sužinoti pažangumo ir lankomumo duomenis, pamokų tvarkaraštį, namų darbus. Elektroninis dienynas sudaro galimybę mokinių tėvams ir mokytojams greit ir efektyviai bendrauti.

Nuo II-ojo trimestro pradžios mokykla ketina atsisakyti tradicinių dienynų ir naudoti tik elektroninį.