Maironio poezijos skaitymai

 

Maironio poezijos skaitymai

Minint poeto Maironio 150 metų jubiliejų spalio 26 dieną Vyžuonų bibliotekoje vyko poezijos skaitymai. Renginį pradėjome dokumentinio filmo „Mūsų Maironis“ demonstracija, vėliau skaidrių pagalba apžvelgėme poeto gyvenimo ir svarbesnes kūrybos datas.

Maironio poezijos skaitymus pradėjo Vyžuonų pagrindinės mokyklos direktorius R. Žvirblis. Jis skaitė ištrauką iš „Jaunoji Lietuva“. Labai aktyviai eiles skaitė 1-6 klasių mokiniai, po vieną skaitovą delegavo vyresnieji. Savo mėgstamus eilėraščius perskaitė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Janė Čekytė ir mokytoja Daiva Diržienė, Vyžuonų miestelio gyventoja Onutė Sprindienė. ir ilgametė Vyžuonų bibliotekos bibliotekininkė Baniutė Baravykienė, Vyžuonų šv. Jurgio bažnyčios klebonas Eugenijus Staleronka ir Vyžuonų kultūros centro administratorė Virginija Stalnionienė. Tarp eilėraščių skaitymų skambėjo dainos Maironio žodžiais. Dainą „Oi neverk, matušėle“ renginio metu sudainavo visi dalyviai. Iki lapkričio 26 dienos bibliotekoje veikia spaudinių paroda „Jonas Mačiulis-Maironis – 150“.


Vyžuonų bibliotekos bibliotekininkės

Irena Bražiūnienė, Daiva Pilkauskaitė.