Rugsėjo 1-oji

 

Rugsėjo 1-ąją mokyklos autobusas moksleivius atveš tokiu grafiku:

Zabludavos k.  - 8 val. 30 min.

Varkujų k. ir Žaliosios k. - 8 val. 45 min.

Senieji Šiaudiniai  - 9 val. 10 min.

Moliakalnio k. - 9 val. 20 min.

Mielaikių k. - 9 val. 30 min.

Šiaudinių k. - 9 val. 40 min.

Nijolės šeimyna - 9 val. 45 min.

Onutės šeimyna - 9 val. 50 min.

2017 M. RUGPJŪČIO 18 D. UTENOS R. VYŽUONŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA SKELBIA ATRANKĄ LIETUVIŲ KALBOS MOKYTOJO (OS) PAREIGOMS UŽIMTI

Atranka vykdoma pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr.V-1680.

Informacija pretendentams.

Pareigybės pavadinimas: lietuvių kalbos mokytojas (a).

UTENOS R. VYŽUONŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS REORGANIZAVIMO  SĄLYGŲ APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

  1. Utenos r. Vyžuonų pagrindinės mokyklos reorganizavimo sąlygų aprašas (toliau - Aprašas) nustato Utenos r. Vyžuonų pagrindinės mokyklos reorganizavimo, prijungiant ją prie Utenos r. Užpalių gimnazijos, eigą.

  2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.99 straipsnio 1, 2 dalimis ir 2.101 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 21 punktu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 14 straipsnio 5, 8 dalimis, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 44 straipsnio 2 dalimi.

 

Konkursas direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms užimti

    Utenos rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga Utenos r. Vyžuonų pagrindinė mokykla (Šilo 6, Vyžuonų mstl., Utenos rajonas, kodas 190184177) skelbia konkursą direktoriaus pavaduotojo ugdymui (0,25 etato) pareigoms eiti.

KONKURSAS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI PAREIGOMS UŽIMTI

SKELBIAMAS ATVIRAS KONKURSAS

Nuo 2015-12-31  iki 2016-01-14

Utenos r. Vyžuonų pagrindinė mokykla (biudžetinė įstaiga, Šilo 6, Vyžuonų mstl., 28371, Utena, tel. (8 359) 60 233, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį., duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190184177) 

 

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui  (0,25 et.) 

1. Darbo pobūdis: organizuoti neformaliojo ugdymo programų klasių vadovų veiklos, kultūrinės, meninės, pažintinės, kūrybinės, sportinės, socialinės-pilietinės veiklos planų rengimą, užtikrinti jų vykdymą. Dalyvauti mokyklos strateginio plano, metinio veiklos plano, ugdymo plano, ugdymo proceso 1-4 klasėse rengime ir vykdyme; tvarkyti mokytojų registrą; bendradarbiauti su mokiniais, jų tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais ir kitais mokyklos bendruomenės nariais; dalyvauti veiklos įsivertinime; organizuoti tėvų pedagoginį švietimą; organizuoti dalyvavimą projektinėje veikloje; koordinuoti metodinių grupių veiklą 1-4 klasėse; administruoti standartinių testų 1-4 klasėse vykdymą; rengti ugdymo veiklos tvarkaraščius 1-4 klasėms ir užtikrinti jų vykdymą; rengti direktoriaus įsakymų, susijusių su ugdymo proceso veiklą reglamentuojančiais dokumentų projektus; savarankiškai planuoti ir įgyvendinti kitus kasdienius darbus; savarankiškai vykdyti kitus mokyklos direktoriaus pavedimus.