Smagios Užgavėnės


 Užgavėnių dieną visi keliai vedė Vyžuonų šilo link, kur žydukų, čigoniukų, velnių ir raganų prigužėjo pilnas stadionas. Čia kvepėjo blynais, garavo arbata, degė laužas, skambėjo muzika. Daktarė Rita organizavo ratelius, atrakcionus: slidinėjimą smėlyje trise, šokinėjimą su maišais, taiklumo konkursą, pasivažinėjimą su dubenimis. Įnirtinga kova vyko tarp Lašininio ir Kanapinio. Žinoma, kad nugalėjo Kanapinis, simbolizuojantis gavėnią. Laužo liepsnose sudegė senis Gavėnas – susikaupęs blogis, nelaimės, o kartu ir įkyrėjusi žiema. Smagiai pasilinksminę, prisivalgę iki soties blynų, persirengėliai išskubėjo sveikinti kaimynų.