Rugsėjo 1-osios šventė


           Naujieji mokslo metai prasidėjo šventomis Mišiomis Vyžuonų šv. Jurgio bažnyčioje, kurias aukojo kunigas E. Staleronka. Po mišių šventė vyko atnaujintoje mokyklos sporto salėje. Visą bendruomenę pasveikinęs mokyklos direktorius R. Žvirblis linkėjo mokiniams atrasti save, sau įdomią veiklą ir pakvietė geriausią praėjusių mokslo metų mokinę V. Diržytę pakelti mokyklos vėliavą. Vyžuonų seniūnas A. Remeikis, buvęs šios mokyklos auklėtinis, pasveikino visus su naujaisiais mokslo metais, linkėjo visiems gerų rezultatų, gražios šventės. Bendrijos „Vyžuona“ pirmininkė V. Slapšinskienė linkėjo nepritrūkti noro visada siekti žinių. Šiais mokslo metais mokyklos bendruomenę papildė aštuoni Nijolės Bernotienės globotiniai. Mokyklos bendruomenė pasveikino šią šeimą penkerių metų gyvavimo proga. Klebonas džiaugėsi, jog atsiranda šeimų, kurios pasirūpina tais, kuriems labiausiai reikia pagalbos.

Direktoriaus pavaduotoja J. Čekytė linkėjo mokslo metų be nesėkmių ir nusivylimų ir pristatė klasių vadovus bei vienintelę pirmokę Jomantę, kuri gavo pirmoko pasą iš direktoriaus rankų. Po prasmingų „Spindulėlio“ ansamblio dainos žodžių „kelias į mokyklą - kelias į pasaulį“ visi išskubėjo į pirmąją pamoką.