Paminklai Lietuvos partizanams

               Vyžuonų pagrindinės mokyklos Šaulių būrelio nariai rūpinasi  Vyžuonų seniūnijoje esančiai paminklais Lietuvos partizanams.

Šio būrelio nariai su vadu Valdu Juodka prieš Vėlines sutvarkė aplinką prie paminklų Kaliekių kaime, Kunigiškių kaime, Vyžuonų šile, Vyžuonų kapinėse ir prie kapinių, Vyžuonų Kartuvių kalne ir pulk. Prano Saladžiaus gimtinėje Bėdžių kaime. Dvidešimt moksleivių smagiai padirbėjo ir uždegė atminimo žvakutes.