Ikimokyklinės grupės veikla

           Mokykla, 150-ojo jubiliejaus proga gavusi iš rajono savivaldybės dovaną - pinigų patalpų remontui, nedvejodama didžiąją jų dalį skyrė ikimokyklinės grupės remontui. Vasaros pabaigoje mokytojų bei techninio personalo pastangomis ištapetuotos sienos, sudėtos laminato grindys. Grupėje tapo jaukiau, šviesiau. Rugsėjo 1-ąją atnaujinta grupe labiausiai apsidžiaugė vaikučiai bei jų mamos.


           Šiais mokslo metais grupę lanko 12 vaikučių. Jais rūpinasi auklėtojos Vilma, Rita, Laima. Grupėje vykdoma muzikinė, sportinė, meninė-kūrybinė veikla.