Vyžuonų pagrindinė mokykla kviečia 2017-2018 m. m. mokytis moksleivius iš aplinkinių vietovių.

Mūsų mokykloje nedidelės klasės, ugdymo programos pritaikytos kiekvienam mokiniui, mokiniai atvežami ir parvežami.

Teikiame ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį ugdymą. Tėvų pageidavimu ikimokyklinės grupės darbo laikas koreguojamas.

Veikia pailgintos darbo dienos grupė.

Mokyklos bendruomenės veikla pagrįsta bendradarbiavimu, atsakomybe, pasitikėjimu, pagarba.

Mokinių kūrybiškumą ir saviraišką skatina projektai, neformaliojo švietimo veikla.

MUMS SVARBI KIEKVIENO VAIKO SĖKMĖ!

Šeštasis vizitas į Kroatiją

Antrus metus Utenos r. Vyžuonų pagrindinėje mokykloje vykdomas projektas „Tradiciniai žaidimai- laimingesni vaikai, gražesnis pasaulis“. Šį kartą rudenėjančią Lietuvą, Kroatijos koordinatorių kviečiamos, projekto koordinatorės Rita Morozovienė, Jolita Gudeliūnienė ir mokytojos Vanda Jermakienė, Vilma Rudokienė,  iškeitė į saulės lepinamą Kroatijos miestą Split.

 

Projekto kelionių Medis

Comenius projekte dalyvaujantys mokiniai ir mokytojai sukūrė projekto vizitų medį.

 

Comenius - Europos diena

 Mokykla vykdo daugiašalį Comenius projektą  „Tradiciniai žaidimai- laimingesni vaikai, gražesnis pasaulis“.

Penktasis vizitas į Ispaniją

 

Gegužės 30 d. lietumi plaukiančią Lietuvą  iškeitėme į karšta saule alsuojančią Ispaniją.