BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS 2014-03-31 /tūkst.Lt./

1 MOKINIO KREPŠELIS K07 ASIGN.PLANAS  | GAUTA  | KASINĖS IŠLAIDOS
1 Darbo užmokestis 83,1 81,9 81,9
2 Socialinio draudimo įmokos 25,7 23,8 23,8
3 Transporto išlaikymas 0,4 0,3 0,3
4 Spaudiniai      
5 Kitos prekės 0,6    
6 Komandiruotės 0,1 0,1 0,1
7 Kvalifikacijos kėlimas 1,0 0,4 0,4
8 Kitos paslaugos 0,4 0,1 0,1
9 Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimas 0 0 0
  Iš viso 111,3 106,6 106,6
2 Savarankiškos funkcijos B07 ASIGN.PLANAS GAUTA KASINĖS IŠLAIDOS
1 Darbo užmokestis 40,0 37,3 37,3
2 Socialinio draudimo įmokos 12,4 11,0 11,0
3 Mityba 0,3 0,2 0,2
4 Medikamentai      
5 Ryšių paslaugos 0,5 0,4 0,4
6 Transporto išlaikymas 0,7 0,5 0,5
7 Apranga ir patalynė      
8 Spaudiniai 0,2    
9 Kitos prekės 1,3 1,1 1,1
10 Ilgalaikio turto einamas remontas      
11 Kvalifikacijos kėlimas      
12 Komunalinės paslaugos 7,0 6,3 6,3
13 Kitos paslaugos 0,6 0,3 0,3
14 Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimas 0,0 0 0
  Iš viso 63 57,1 57,1
3 Mokinių pavėžėjimas B07 ASIGN.PLANAS GAUTA KASINĖS IŠLAIDOS
1 Darbo užmokestis 3,0 2,8 2,8
2 Socialinio draudimo įmokos 1,0 0,8 0,8
3 Transporto išlaikymas 4 4 4
  Iš viso 8 7,6 7,6
4 Įstaigų veiklų vykdymas P07 ASIGN.PLANAS GAUTA KASINĖS IŠLAIDOS
1 Mityba 4,0 2,0 2,0
2 Kitos prekės      
3 Komunalinės paslaugos 2,0 1,0 1,0
4 Kitos paslaugos 0,2    
  Iš viso 6,2 3,0 3,0
5 Įstaigų veiklų vykdymas R07 ASIGN.PLANAS GAUTA KASINĖS IŠLAIDOS
1 Kitos prekės 0,2 0,2 0,2
1 Komunalinės paslaugos 0,2 0,1 0,1
  Iš viso 0,4 0,3 0,3
6 Deleg. funkcijos - Viešieji darbai 10 ASIGN.PLANAS GAUTA KASINĖS IŠLAIDOS
1 Darbo užmokestis      
2 Socialinio draudimo įmokos      
3 kitos prekės      
  Iš viso      
7 Valst. lėšos Nemokamas maitinimas10 ASIGN.PLANAS GAUTA KASINĖS IŠLAIDOS
1 Socialinė parama 10,1 6,0 6,0
  Iš viso 10,1 6,0 6,0