Kelionė į Norvegiją

 Visi mokiniai ir mokytojai dalyvavo „Žemės meno projekte“. Jis buvo atliktas natūralioje aplinkoje, naudojant vietines aplinkos medžiagas, meniškai išreiškiant save. Mokinių nuostabūs kūriniai buvo užfiksuoti fotografijose.

 Visi dalyviai vyko į Oslo miesto edukacinę ekskursiją , į Vigelandsparken parką apžiųrėti Gustavo Vigelando skulptūrų, į Norsk etnografinį muziejų, Norvegijos kultūros ir istorijos muziejų. Šios ekskursijos veikla ir rezultatas užfiksuotas tinklapyje http://www.knowingmeknowingyou.info kuris ir yra galutinis sio susitikimo produktas.

Didžiausia projekto sėkmė , tai užmegsti mokinių tarpusavio ryšiai susitikimo metu. Mokiniai reiškė džiaugsmą pažinę kitos šalies, kitos kultūros vaikus, susipažinę su kultūriniais skirtumais, kitomis kalbomis.

 

Kelionė į Lenkiją

2008 metų birželio pradžia savo karščiu 4 Vyžuonų mokyklos mokinius ir mokytojus pasitiko Lenkijoje, Čenstachovos mieste, Rudninkų mokykloje. Kadangi mokykla tokio pat dydžio kaip ir mūsų, jautėmės kaip namie, todėl puikiai sekėsi vykdyti projektinę veiklą: tapyti peizažus, imti interviu, montuoti nufilmuotą medžiagą.

Per savaitę ne tik darbavomės, bet ir susipažinom su įdomiausiomis vietomis: Ojcovos nacionaliniu parku, Krokuvos miestu, Druskų kasyklomis

Labai nustebom sužinoję, kad Čenstachova yra tokia pat tikėjimo širdis, kaip mūsų Šiluva. Vienuolyne yra stebuklingas paveikslas, kurį kiekvieną rytą atidengia ir kas vakarą uždengia.

Didelį įspūdį paliko parko urvai. Grožėdamiesi įvairiausiomis uolienomis beveik nejautėm požeminio šalčio.

Krokuvos pilys ir pastatai užbūrė savo didybe ir puošnumu

Savaitė lenkijoj prabėgo kaip viena diena.

 

  

Kelionė į Rumuniją

Lapkričio 25 d. penkių žmonių delegacija iš Vyžuonų pagrindinės mokyklos išvyko į Rumunijos Vaslui mokyklą pagal mokyklinį projektą „Pažink save, atrask mane per meną“.

Kelionė buvo nelengva. Teko kelias dienas sėdėti autobusiuke kol pasiekėme tikslą. Laimė – nakvojome ramiame Lenkijos motelyje.

Keliaudami pamatėme penkių šalių kraštovaizdžius. Vistik įdomiausias pasirodė Rumunijos. Gal dėl to, kad įvairus: ir šiltos lygumos, ir snieguoti kalnai.

Rumunai - labai šilti žmonės. Niekam netrūko dėmesio. Pirmą dieną visos atvykusios mokyklos pristatė savo tautinius drabužius ir visi apgailestavo, kad šiais laikais juos keičia džinsai. Po sočių rumuniškų pietų, kurie visai nepanašūs i lietuviškus, mokyklos šeimininkai parodė gyvą ir trankią savo programą. Daugiausia ovacijų sulaukė čigoniški šokiai ir dainos. Dienos pabaigą vainikavo temperamentinga diskoteka. Mūsų mokiniai bendravo su kitų šalių moksleiviais, stengėsi geriau pažinti vienas kitą, keitėsi dovanėlėmis, adresais, įspūdžiais. Tuo metu mokytojai aptarė bendro metų darbo rezultatus, numatė gaires ateičiai. Numatyta šį pavasarį surengti dalykinį susitikimą pas mus, Vyžuonų pagrindinėje mokykloje.

Antrą dieną keliavome į Karpatų kalnus. Tai ypač didingi ir įspūdingi kalnai. Mažumėlę nejaukiai pasijutome, važiuodami vingiuotais Karpatų keliais, bet visą baimę nustelbė gamtos grožis.

Vėliau susipažinome su Vaslui miestu ir savaitės - kaip nebūta. Traukdami namo vėl dvi dienas sėdėjome autobusėlyje, tik šį kartą - pasunkėję nuo įspūdžių bei malonių prisiminimų.

 

IŠVYKA Į SLOVAKIJĄ

Vyžuonų pagrindinė mokykla nuo metų dalyvauja projekte ,,Pažink mane, atrask save per meną“. Projekto veikloje dalyvauja Lenkijos, Rumunijos, Norvegijos moksleiviai.
Pernai visų šių šalių delegacijos buvo atvykę į mūsų mokyklą. Tai labai gražus projektas, už kurį esme dėkingi buvusiai mūsų mokyklos mokytojai ,o dabar Utenos kultūros centro direktorei, Astai Motuzienei. Tai ji internete surado šį projektą, paskatino jame dalyvauti, įbendrauti su kitų šalių moksleiviais, susipažinti su jų kultūra, papročiais. Anglų kalbos mokytoja Jūratė Kirdeikienė surado šiam projektui partnerius. Bendrai dirbant galima pasiekti puikių rezultatų.. Svarbiausia – galime kiekvienas bendrauti anglų kalba, lavinti šios kalbos įgūdžius, nes projekto darbinė kalba – anglų, todėl visi stengiamės kalbėti angliškai. Kaip buvo lengva grįžus į mokyklą kalbėti per anglų kalbos pamokas.
Šių metų balandžio 27 – 30 dienomis vykome į Slovakijos Košicės miestą, dalyvauti baigiamajame šio projekto susitikime. Vykome 5 mokiniai ir 3 mokytojai. Nors kelionė buvo ir ilga, tačiau smagu buvo stebėti ir palyginti Lenkijos ir Slovakijos kraštovaizdį.
Slovakai bus sutiko labai šiltai ir draugiškai. Susitikome su senais bičiuliais iš Lenkijos Rudnikų ir Bialystoko mokyklų, Norvegijos, Rumunijos. Gyvenome šeimose, o keletui mokinių ir mokytojams teko apsigyventi viešbutyje. Turėjome puikią progą susipažinti su slovakų papročiais, pasimokyti jų kalbos. Atradome daug panašumų tarp slovakų , lenkų ir rusų kalbų. Neišdildomą įspūdį paliko išvyka į domicos urvus, nuostabus stalaktitų ir stalagmitų grožis, pasiplaukiojimas valtimis požemine upe. O pilis Hrasna Horkoje, didžiulė jos biblioteka, senovę ir šalies praeitį menantys daiktai, Andrašių dvaro rūmai, žaliu medžių kilimu nukloti kalnai, jau žyditys kaštonai, alyvos- neįmanoma išvardyti visko, ką pamatėme šios kelionės metu.
Kitą dieną pėsčiomis keliavome po Košicės miestą. Labai patiko pagal muziką grojantys fontanai, didžiuliai skambantys varpai, o 168 laipteliai į varpinės bokštą, iš kurio atsiveria viso miesto panorama – nenusakomas reginys.
Košicės mieste gyvena apie 250 000 gyventojų. Sužinojome, kad mieste senovėje galiojo įstatymas, skelbiantis, kad namai į gatvės pusę turėjo būti tik su 3 langais, o jei jų daugiau – namo savininkas privalėjo mokėti papildomą mokestį.
Lankydamiesi Košicės vidurinėje amatų – verslo mokykloje klausėmės slovakų dainų, mokėmės tautinių šokių, galėjome pabandyti pinti gėlių krepšelius . Vaikinai labai nustebino kruopščiai ir išradingai iš įvairių daržovių išskobtomis gėlėmis, paveikslais. Lankėmės klasėse, galėjome palyginti kio panašios ar skiriasi klasės mūsų mokykloje. O svarbiausia – galėjome bendrauti anglų kalba, lavinti šios kalbos vartojimo įgūdžius.
Už galimybę išvykti ir dalyvauti baigiamajame susitikime dėkojame Vyžuonų pagrindinės mokyklos direktoriui Rimantui Žvirbliui, vyresniajai buhalterei Janinai Bučelienei ir visiems mokyklos mokytojams, padėjusiems pasiruošti šiai išvykai..
Vyžuonų pagrindinės mokyklos moksleivės
Karina Naumkinaitė
Indrė Stankevičiūtė