Mokestis už vaikų išlaikymą ikimokyklinio ugdymo grupėje

Mokestį už vaikų išlaikymą ikimokyklinio ugdymo grupėje sudaro:

  • 15% bazinės socialinės išmokos dydžio mokesčio 19,50 Lt / 5,65 EUR Skiriama ugdymo, sanitarinėms, higieninėms reikmėms tenkinti ir komunalinėms paslaugoms;
  • 37 Lt /10,72 EUR maisto gamybos kaštams iš dalies padengti, nepriklausomai nuo lankytų dienų ir maitinimų skaičiaus;
  • Mokestis už vaikų maistą apskaičiuojamas pagal maisto produktų kainą.