Vyžuonų pagrindinė mokykla kviečia 2017-2018 m. m. mokytis moksleivius iš aplinkinių vietovių.

Mūsų mokykloje nedidelės klasės, ugdymo programos pritaikytos kiekvienam mokiniui, mokiniai atvežami ir parvežami.

Teikiame ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį ugdymą. Tėvų pageidavimu ikimokyklinės grupės darbo laikas koreguojamas.

Veikia pailgintos darbo dienos grupė.

Mokyklos bendruomenės veikla pagrįsta bendradarbiavimu, atsakomybe, pasitikėjimu, pagarba.

Mokinių kūrybiškumą ir saviraišką skatina projektai, neformaliojo švietimo veikla.

MUMS SVARBI KIEKVIENO VAIKO SĖKMĖ!

Mokestis už vaikų išlaikymą ikimokyklinio ugdymo grupėje

Mokestį už vaikų išlaikymą ikimokyklinio ugdymo grupėje sudaro:

  • 15% bazinės socialinės išmokos dydžio mokesčio 19,50 Lt / 5,65 EUR Skiriama ugdymo, sanitarinėms, higieninėms reikmėms tenkinti ir komunalinėms paslaugoms;
  • 37 Lt /10,72 EUR maisto gamybos kaštams iš dalies padengti, nepriklausomai nuo lankytų dienų ir maitinimų skaičiaus;
  • Mokestis už vaikų maistą apskaičiuojamas pagal maisto produktų kainą.