Mokyklos taryba

 

* Pirmininkė - Rita Morozovienė
* Sekretorė - Vanda Jermakienė
* Nariai:  Daiva Diržienė; Beata Naumkinienė; Tatjana Bielinienė, Paulina Zujytė.