Visus mokyklos bendruomenės narius sveikiname

su Mokslo ir žinių diena.

Nuleido galvas jurginai

Prigėrę ryto rasos,

Į ausį kužda rugsėjis:

"Pradžioms reikia pabaigos...."

Su nauja pradžia!!