OLWEUS PATYČIŲ IR SMURTO PREVENCIJOS PROGRAMA

Nuo 2017 m. rugsėjo mokykloje pradedama vykdyti Olweus patyčių ir smurto prevencijos programa. Mokyklos bendruomenei Olweus programą pristatė programos instruktorė Nijolė Kavaliauskienė.

Olweus Patyčių prevencijos programa  – tai visai mokyklai skirta sistemingų pokyčių programa, veikianti trijose srityse: mokyklos, klasės, individo. Šiuo tikslu mokyklos aplinka pertvarkoma taip, kad mažėtų patyčios, mažėtų aukų kančios, ir gerėtų mokinių tarpusavio santykiai, kad nebeatsirastų tokių problemų ateityje.

Programos tikslas – sumažinti patyčių ir kitokio asocialaus elgesio apraiškas mokykloje, teikti pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai. Tai ilgalaikė programa, kuri įtraukia visą mokyklos bendruomenę – mokinius, mokytojus, kitus mokyklos darbuotojus, tėvus ir globėjus.

Siekiant šio tikslo mokykloje bus:

 • sudarytas Patyčių prevencijos koordinacinis komitetas;
 • sudarytos Mokymosi ir Supervizijų grupelės (MSG);
 • išaiškintos pavojingos vietos mokykloje ir pagal tai pakoreguotas mokytojų budėjimas;
 • peržiūrėta ir patobulinta pagal Olweus programą priežiūros sistema mokykloje –„Mokinių skatinimo ir nuobaudų skyrimo tvarka“, „Informavimo apie patyčias bei netinkamą elgesį ir reagavimo tvarka“;
 • atlikta mokinių apklausa;
 • apklausos duomenys pristatyti mokyklos bendruomenei ir tėvams.

Olweus Patyčių ir smurto prevencijos programos įgyvendinimo principai:

 1. Patyčių stabdymas – suaugusiojo atsakomybė ir pareiga.
 2. Mokytojai itin daug šilumos ir dėmesio skiria mokiniams, įsitraukia į jų veiklas.
 3. Mokykloje yra susitarta dėl teisingų ir tvirtų ribų nepriimtinam elgesiui, ir kai jos pažeidžiamos, metodiškai naudojamos neagresyvios bausmės.
 4. Kiekvieno mokyklos darbuotojo kompetencija -  atpažinti patyčias bei gebėjimas tinkamai į jas reaguoti. Mokiniams skelbiama pagrindinė Olweus patyčių prevencijos programos žinia –  Mūsų mokykloje nesityčiojama.

Šiam tikslui pasiekti skirtos keturios prieš patyčias nukreiptos taisyklės:

 1.  taisyklė – mes nesityčiosime iš kitų;
 2.  taisyklė – mes stengsimės padėti tiems, iš kurių tyčiojasi kiti;
 3.  taisyklė – mes stengsimės bendrauti su tais, kurie yra atstumti;
 4.  taisyklė – jei sužinosime, kad iš ko nors tyčiojamasi, mes apie tai pranešime suaugusiems mokykloje arba namuose.

Kartą per savaitę mokykloje bus vedamos teminės klasės valandėlės, nukreiptos prieš patyčias. 

Tikimės, kad mūsų dalyvavimas Olweus programoje padės sukurti saugią ir draugišką atmosferą mokykloje.